Zlati znak Jožefa Stefana

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

slika.jpg

Zlati znak Jožefa Stefana je zlat kovanec, ki ima na eni strani relief glave Jožefa Stefana, na drugi strani pa ime nagrajenca, zaporedno številko znaka in datum podelitve. Vsak nagrajenec prejme poleg zlatega znaka Jožefa Stefana tudi listino o podelitvi nagrade in simbolično denarno nagrado.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana
Blinčeve nagrade


ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA


Vsako leto ob koncu marca ob obletnici rojstva Jožefa Stefana organizira Institut "Jožef Stefan" Stefanove dneve. Namen te tradicionalne prireditve je počastitev spomina na slavnega slovenskega fizika in popularizacija znanosti. V okviru teh dni podeljuje Institut zlate znake Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved.

  • Zlati znak Jožefa Stefana/Zlatiznak.jpg


Vsako leto podeli Institut največ tri nagrade zlati znak Jožefa Stefana. Nagrade podeljuje Odbor za zlati znak Jožefa Stefana, ki ga sestavljajo ugledni raziskovalci SAZU, slovenskih univerz in inštitutov. Odbor odloča o izbiri kandidatov za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana na podlagi javnega razpisa.

Znanstveni svet Instituta je na svoji 321. seji dne 14. 12. 2023 imenoval naslednji Odbor za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana za leto 2024:

  • prof. dr. Maja Ravnikar
    prof. dr. Mitjan Kalin
    prof. dr. Peter Križan
    prof. dr. Jadran Lenarčič,predsednik
    prof. dr. Nataša Zabukovec Logar


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00
info@ijs.si