Zgodovina

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

his1.jpg

Institut je že v začetnih letih deloval tudi na področju medicine. Že leta 1955 je bil na betatronu ob pomoči jedrskih fizikov obsevan prvi pacient. V več kot dvajsetih letih je bilo na tej napravi obsevanih skoraj dva tisoč bolnikov, obolelih za rakom. Paciente so prevažali na Institut z vozom.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana
Blinčeve nagrade


POGLED V ZGODOVINO INSTITUTA


1946

Ustanovljen je Fizikalni institut pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU).

1949

Za IJS je to leto ustanovitve; Fizikalni institut SAZU se preusmeri na raziskave, povezane z miroljubno uporabo jedrske energije.

1952

Institut se preimenuje v Fizikalni inštitut Jožefa Stefana in se vseli v novo stavbo.

1954

Institut dobi prvo večjo opremo: betatron in elektronski mikroskop.

1956

Obratovati začne pospeševalnik Van de Graaff, izdelan na Institutu.

1958

Institut se na novo organizira in določena so naslednja področja dela: jedrska fizika, fizika trdne snovi, kemija, radiobiologija.

1959

IJS se preimenuje v Nuklearni inštitut "Jožef Stefan" in ga financira Zvezna komisija za nuklearno energijo.

1962

IJS kupi prvi računalnik za raziskovalno delo ZUSE Z 23.

1962

Sintetizirana je bila nova spojina, ena prvih spojin žlahtnih plinov.

1966

Obratovati začne jedrski raziskovalni reaktor TRIGA.

1968

Zvezna komisija za nuklearno energijo preneha obstajati, financiranje od Republike Slovenije postane vse pomembnejše.

1969

Institut se preusmeri na "nejedrske" dejavnosti in iz imena izpusti besedo "nuklearni", postane torej Institut "Jožef Stefan".

1970

Univerza v Ljubljani postane soustanovitelj IJS (poleg Zveznega izvršnega sveta).

1971

Ustanovljena je INOVA, institutska enota, ki naj bi skrbela za vključitev IJS v gospodarstvo

1972

Kupljen je nov računalnik Cyber 72 in ustanovljen Republiški računski center kot samostojna enota IJS.

1974

Začne se sodelovanje v mednarodnem centru CERN pri projektih fizike visokih energij.

1974

Ustanovljena je skupina za evalvacijo posegov v okolje SEPO.

1979

Podpisana je pogodba o sodelovanju med IJS in Nuklearno elektrarno Krško

1979

Izdelan je prvi robot v Sloveniji Goro-1.

1982

Ustanovljen je Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki deluje kot specialna enota Republiške uprave za civilno zaščito.

1983

Izoliran je prvi od stefinov (inhibitorji cisteinskih proteaz, imenovani po J. Stefanu) in določena njegova primarna struktura.

1985

Raziskovalna skupnost Slovenije začne financirati projekt 2000 novih raziskovalcev.

1986

IJS in Smelt ustanovita Center za trde prevleke

1987

IJS ustanovi samostojno podjetje INEA, ki skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov na področju vodenja procesov ter industrijske energetike.

1988

Ustanovljen je Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča.

1990

Na IJS je postavljen prvi superračunalnik v Sloveniji CONVEX.

1990

Končana je večletna gradnja novih laboratorijev.

1992

IJS z odlokom Vlade Republike Slovenije postane javni raziskovalni zavod.

1992

Ustanovljen je Tehnološki park IJS, ki se kasneje razvije v Tehnološki park Ljubljana.

1995

IJS je soustanovitelj mednarodne podiplomske šole za znanosti o okolju, ki kasneje preraste v Politehniko v Novi Gorici in l. 2006 v Univerzo v Novi Gorici.

1997

Postavljen je nov pospeševalnik Tandetron 3,5 MeV.

2003

IJS je soustanovitelj Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.

2005

IJS prevzame nosilstvo štirih centrov odličnosti od osmih, ki so bili ustanovljeni v Sloveniji

2007

Sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi zapišejo znak IJS z atomi bakra. Tako se Institut uvrsti med le nekaj inštitutov na svetu, ki obvladajo tehnologijo manipulacije posamičnih atomov.Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si