TT / Zunanji

Komunikacija in prenos tehnologije[PRIPNI]

Institut deluje na področju pomoči podjetjem in drugim zunanjim uporabnikom pri vzpodbujanju inovativnosti in prenosu tehnologije med podjetji, panogami in znotraj EU.

POMOČ GOSPODARSTVU PRI TEHNOLOŠKIH TRANSFERJIH


V okviru Pisarne trenutno poteka delo pri projektih IRC, R4R.


Projekt IRC - Inovacijski Relejni Center (1. 4. 2004-31. 3. 2008, z nadaljevanjem 1. 4. 2008-31. 3. 2013 s projektom, katerega ime še ni javno objavljeno) deluje ob sofinanciranju Evropske komisije, da bi slovenskemu gospodarstvu omogočili definirati, katere tehnologije potrebujejo za izboljšave pri svojem delu ter takšno povpraševanje po tehnologijah uresničiti - ter omogočiti, da svoje tehnologije ponudijo v uporabo v drugih panogah ter na področju EU.

Projektu je osnovno financiranje do sedaj dajal Institut, ker pa gre za pretežno gospodarsko, in ne raziskovalno dejavnost, bi jo morala podpreti država oz. ustrezno ministrstvo. Sedaj tako nadaljnje osnovno financiranje v višini 113.000 EUR letno ni zagotovljeno, kar postavlja pod vprašaj tudi podpis pogodbe za nov projekt, katerega koordinator je Institut oz. Pisarna za prenos tehnologije.


Drugi projekt, ki deluje na področju mreženja in odkrivanja dobrih praks je R4R - Regions for Research. (1. 1. 2007-31. 12. 2008).


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si