TT / Zunanji / IRC

Pomoč gospodarstvu

R4R
IRC Slovenija

[PRIPNI]

Poslanstvo Inovacijskih relejnih centrov - IRC-jev - je podpora inovativnosti in mednarodnemu tehnološkemu sodelovanju v Evropi z vrsto specializiranih podpornih storitev.

IRC Slovenija spodbuja inovativnost in konkurenčnost s povezovanjem znanj, tehnologij in ljudi.

Pomoč je namenjena prenosu tehnologij med podjetji, med državami in med panogami.

PROJEKT IRC SLOVENIJA

  • Identifikacija tehnoloških potreb in povpraševanj
  • Podpora inovativnost
  • Podpora mednarodnemu tehnološkemu sodelovanju

Uradna spletna stran projekta IRC

Vodja projekta
prof. dr. Peter Stegnar, peter.stegnar@ijs.si

Operativni vodja projekta
Marjeta Trobec, marjeta.trobec@ijs.siIRC Slovenija je del evropske mreže 71 Inovacijskih Relejnih Centrov, ki predvsem tehnološko usmerjena majhna in srednje velika podjetja, pa tudi večja podjetja, raziskovalne institucije, univerze, tehnološke centre in druge poveže z evropskimi podjetji, povpraševalci in ponudniki novih tehnologij in inovacij in nudi različne storitve.
V obdobju 2004 - 2008 sta partnerja pri projektu Institut »Jožef Stefan« kot koordinator projekta in Univerza v Mariboru (CIMRS) kot partner s skupaj devetimi strokovnjaki imela nekaj zanimivih rezultatov.Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si