TT / Zunanji / Rezultati

Komunikacija in prenos tehnologije

Projekt IRC Slovenija
Ponudba
Rezultati

[PRIPNI]

Poslanstvo Inovacijskih relejnih centrov - IRC-jev - je podpora inovativnosti in mednarodnemu tehnološkemu sodelovanju v Evropi z vrsto specializiranih podpornih storitev.

Dosedanji rezultati
V obdobju 2005 – 2006 je imela IRC mreža 71.000 strank, zbrala je 7.300 tehnoloških ponudb in povpraševanj, 1.190 podjetij je s pomočjo mreže našlo nove partnerje in z njimi podpisalo pogodbe o tehnološkem sodelovanju.

Predstavniki IRC Slovenija smo v obdobju 1. 4. 2005 – 31. 3. 2006

 • kontaktirali 879 podjetij,
 • jih 141 obiskali in
 • pomagali 208 našim strankam.


Zbrali smo 39 tehnoloških ponudb in 12 tehnoloških povpraševanj in jih promovirali preko vseevropske baze IRC, tehnoloških borz in tehnoloških misij. Od 39 tehnoloških ponudb je bilo

 • sedem iz raziskovalnih inštitutov in fakultet,
 • druge pa so bile iz slovenskih podjetij.
  Slovenska podjetja in raziskovalci so se zanimali za

 • 356 tehnoloških profilov iz tujine,
 • za slovenske profile pa je bilo 159 zanimanj.
  36 predstavnikov naših podjetij se je udeležilo IRC-dogodkov v tujini.


Kot rezultat naštetih aktivnosti je 39 podjetij / organizacij začelo pogajanja, 10 pa je v tem obdobju sklenilo s konkretnimi pogodbami. Pogodbe so bile sklenjene v različnih sektorjih:

 • ena je bila s področja medicinske opreme,
 • dve z IKT-sektorja (IKT – informacijsko komunikacijsko tehnologije),
 • štiri s področja preskušanja opreme,
 • ena s sektorja obnovljivih virov energije in
 • dve s proizvodnega sektorja.

V sedmih primerih je šlo za prenos tehnologije / znanja v Slovenijo, v treh pa iz nje.
Organizirali smo seminarje in delavnice, ki naj bi pripomogli k dvigu inovacijske ravni v Sloveniji, k poznavanju pravil zaščite intelektualne lastnine in k sistematičnemu razvoju novih izdelkov. Izdali smo šest številk Obvesti IRC, v katerih smo skušali bralce informirati o novih tehnologijah, dogodkih IRC-mreže, aktualnih razpisih in podobnem.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si