TT / Zunanji / Ponudba

Komunikacija in prenos tehnologije

Projekt IRC Slovenija
Ponudba
Rezultati

[PRIPNI]

IRC Slovenija spodbuja inovativnost in konkurenčnost s povezovanjem znanj, tehnologij in ljudi.

IRC Slovenija svojim strankam nudi:

 • pomoč pri identifikaciji njihovih tehnoloških potreb,
 • pomoč pri identifikaciji njihovih tehnoloških ponudb primernih za evropski trg,
 • promocijo identificiranih tehnoloških ponudb in povpraševanj v tujini,
 • seznanjanje s tehnološkimi ponudbami in povpraševanji iz tujine,
 • pomoč pri vzpostavitvi stika s tujimi podjetji,
 • organizacijo obiskov podjetij, tehnoloških borz in sejmov v tujini,
 • pomoč pri pogajanjih in pripravi pogodb o prenosu tehnologij,
 • spremljanje njihovega napredka pri uvajanju tehnologij,
 • izvajanje tehnoloških presoj (Technology Audit),
 • izdelavo poročil o trenutnem dogajanju v določenem gospodarskem / tehnološkem segmentu (Technology Watch Report),
 • pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine in pri licenčnih strategijah ter seznanjanje z možnostmi financiranja inovacij tudi preko skladov tveganega kapitala,
 • usmerjanje na osebe in organizacije, ki jim lahko posredujejo želene informacije,
 • organiziranje tematskih skupin, delavnic, seminarjev, konferenc in informativnih dni ter
 • seznanjanje preko Obvestil IRC Slovenija z uporabnimi evropskimi raziskovalno-tehnološkimi dosežki, zanimivimi tehnološkimi ponudbami, koledarjem tehnoloških prireditev ter o drugih zanimivih informacijah.

Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si