TT / Zunanji / R4R

Pomoč gospodarstvu

R4R
IRC Slovenija

[PRIPNI]

.

REGIONS FOR RESEARCH


V letu 2007 se je začel dveletni projekt 6. okvirnega programa Regions for Research (R4R), v katerega je vključenih 9 parterjev iz 8 evropskih regij. V okviru projekta želimo razviti modele prenosa znanja na področju evropskih regij. Razvili bomo metodologijo za ugotavljanje, modeliranje in prenos dobrih praks ter vzpostavili sodelovanje med evropskimi regijami, ki bo v naslednjih letih pripomoglo k bolj učinkovitim sistemom raziskovalno-razvojnih politik.


Vodja projekta na IJS, Matjaž Rus.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si