TT / Svetovanje

Komunikacija in prenos tehnologije

Prenos tehnologije
Tehnološki projekti
Ekspertiza
Pomoč gospodarstvu

[PRIPNI]

Institut opravlja tudi svetovalne projekte, za katere je potrebno poznavanje znanstvenih in visoko specializiranih strokovnih postopkov, dostopnih v potrebni meri samo v okolju znanstvene institucije.

EKSPERTNI PROJEKTI


Izvajamo pomoč zunanjim uporabnikom pri prenosu tehnologije. Gre za projekte, v okviru katerih se prenaša znanje z Instituta z namenom, da se zunaj Instituta vzpostavi okolje, v katerem bo mogoče raziskovanje, obravnava perečih problemov (npr. preobremenjenost okolja z radioaktivnimi delci) ali uporaba za določeno področje novih tehnologij.


Tekoči projekti:

  • NATO RESCA
    Vodja projekta na IJS, prof. dr. Peter Stegnar.

  • NATO Project on Uranium Legacies in Ferghana Valley
    Vodja projekta na IJS, prof. dr. Peter Stegnar.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si