TT / Projekti

Komunikacija in prenos tehnologije[PRIPNI]

Želimo pomagati pri vpeljavi novih tehnologij in raziskovalnih področij na IJS.

POSAMIČNI TEHNOLOŠKI PROJEKTI - prenos tehnologije od drugod NA Institut


Pri prenosu tehnologije iz zunanjih institucij na Institut gre predvsem za nakup velike raziskovalne opreme.


  • Takšen projekt, ki je trenutno v teku, je nabava Ciklotrona za IJS.
    Vodja projekta na IJS, dr. Špela Stres.


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si