TT / Prenos / IJStehnologije / F9

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

 • Detektorji ionizirajočega sevanja
 • Silicijevi pozicijsko občutljivi detektorji
 • Diamantni detektorji
 • Scintilacijski števci
 • Detektorji svetlobe Čerenkova
 • Fotonski detektorji
 • Detektorji za slikanje v medicini
 • Detektorji za meritve v okolju
 • Računalniške tehnologije Grid
 • Fleksibilna tiskana vezja velikih dimenzij
 • Hitra analogna in digitalna elektronika
 • LIDAR

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Teoretična fizika F1

*

*

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

*

Reaktorska fizika F8

*

*

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si