TT / Prenos / IJStehnologije / F7

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Kompleksne snovi

 • elektronska litografija
 • optične metode za karakterizacijo (Raman, infrardeče, UV, VIS, THZ)
 • magnetometrija in sinteza magnetnih materialov
 • nanomateriali sinteza in karakterizacija nanožic
 • molekularna elektronika
 • generiranje teraherčne svetlobe
 • tehnologija sunkovnih laserjev
 • tehologija ultrakratkih laserskih izvorov
 • tekočekristalni prikazovalniki in optični modulatorji
 • uporaba laserjev v medicini
 • nelinearni optični elementi
 • holografija s fotoreflektivnimi kristali
 • opticno shranjevanje podatkov

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Teoretična fizika F1

*

*

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

*

Reaktorska fizika F8

*

*

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si