TT / Prenos / IJStehnologije / F4

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Tehnologija površin in optoelektronika

 • vakuumske tehnologije:
  • vakuumska optoelektronika
  • tanke plasti
  • hladna emisija elektronov iz nanomaterialov
 • plazemske tehnologije za obdelavo površin anorganskih in organskih materialov:
  • plazemsko čiščenje
  • aktivacija površin
  • selektivno jedkanje
  • plazemska sterilizacija
  • plazemska funkcionalizacija
  • modifikacija površin kompozitnih materialov s polimerno osnovo
  • sinteza nanomaterialov
 • preiskave za industrijske partnerje - karakterizacija površin trdnih snovi tankih plasti in kompozitnih materialov z metodami AES, XPS in AFM

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Teoretična fizika F1

*

*

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

*

Reaktorska fizika F8

*

*

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si