TT / Prenos / IJStehnologije / F5

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Fizika trdne snovi

 • nuklearno-magnetnoresonančne tehnologije
 • elektronske paramagnetne resonančne tehnologije
 • jedrska kvadrupolna resonančna tehnologija in disperzija relaksacijskih časov
 • tehnologije tankih filmov
 • tehnologije na atomsko silo
 • dielektrična tehnika in spektroskopija
 • tehnika dinamične specifične toplote visoke ločljivosti


 • interakcija radiofrekvenčnih elektromagnetnih valov s snovjo
 • magnetne tehnologije
 • tehnologije novih inteligentnih materialov (sinteza, karakterizacija fizikalnih lastnosti)
 • tehnologija odkrivanja eksplozivov in narkotikov z NQR spektroskopijo
 • tehnologija slikanja z magnetno resonanco
 • tehnologija izdelave aktivnih optičnih filtrov in modulatorjev na osnovi LCD
 • tehnologija večplastne mehke laminacije plastičnih in steklenih nosilcev
 • tehnologija izdelave kriosistemov za visoki vakuum
 • tehnologija izdelave tunelskega mikroskopa
 • tehnologija manipulacije posameznih atomov in molekul
 • tehnologija sinteze anorganskih nanocevk, nanotrakov, mikrocevk in mikrotrakov


 • spinsko označevanje bioloških sistemov vključno s sintezo označevalcev
 • določevanje vzorcev gibanja molekularnih prob v kompleksnih/bioloških sistemih
 • oksimetrija (določevanje kisika) in vivo v tkivih in organizmih
 • določevanje reduktivnih sposobnosti bioloških celic
 • tehnika določevanja protimikrobnih aktivnosti materialov
 • tehnika MRI slikanja tkiv in organizmov
 • slikanje difuzije in tokov v snovi
 • fluorescenčno označevanje, 3D fluorescenčno slikanje in fluorescenčna mikrospektroskopija bioloških sistemov

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Teoretična fizika F1

*

*

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

*

Reaktorska fizika F8

*

*

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si