ARRSProjekti / 2018 / SeznamARRSProjekti2018

Projekti (so)financirani s strani ARRSZačetek financiranja: LETO 2018

J1-9113 Osiromašeni senzorji CMOS za nadgradnjo sledilnikov v detektorju ATLAS in bodočih trkalnikih - prof. dr. Marko Mikuž (F9)
J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II - prof. dr. Peter Križan (F9)
J1-9145 Zaznavanje spinskih stanj v bližini površine kvantnih spinskih materialov - prof. dr. Denis Arčon (F5)
J1-9147 Napredni mehki nematokalorični materiali - dr. Brigita Rožič (F5)
J1-9177 Nanostrukturne raziskave difuzijsko kontroliranih procesov med topotaksialnimi faznimi transformacijami v mineralih tipa rutil-korund - doc. dr. Nina Daneu (K9)
J1-9179 Netradicionalni izotopi kot identifikatorji avtigenih karbonatov - prof. dr. Sonja Lojen (O2)
J2-9209 Koncepti učinkovitega hlajenja visoko toplotno obremenjenih komponent v fuzijskem reaktorju - dr. Boštjan Končar (R4)
J2-9222 Izboljšanje zanesljivosti monolitne dentalne keramike iz cirkonijevega oksida - dr. Andraž Kocjan (K7)
J2-9230 Izboljšanje ponovljivosti eksperimentov in večkratne uporabe raziskovalnih izsledkov pri analizi kompleksnih podatkov - doc. dr. Panče Panov (E8)
J2-9232 Upravljanje z viri za zanesljive komunikacije z nizkimi zakasnitvami v pametnih omrežjih - LoLaG - prof. dr. Mihael Mohorčič (E6)
J2-9237 Načrtovanje oksidov na siliciju za elektroniko prihodnosti doc. dr. Matjaž Spreitzer (K9)
J2-9253 Multikalorično hlajenje - doc. dr. Hana Uršič Nemevšek (K5)
J2-9440 Karakterizacija fraktalnih struktur in povečevalni kriteriji njihove sinteze - dr. Matejka Podlogar (K7)
J2-9441 Spremljanje degradacije in optimizacija delovanja trdo-oksidnih elektrolizerjev - prof. dr. Đani Juričić (E2)
J3-9262Napredne tehnologije obdelave individualiziranih 3D tiskanih implantatov za preprečevanje bakterijskih okužb - Dr. Ita Junkar (F4)
J3-9288 Optimizacija tehnik magnetno resonančnega slikanja za napoved uspeha trombolize - prof. dr. Igor Serša (F5)
J4-9327 Ciljanje, slikanje in zdravljenje kolorektalnega raka z varnimi teranostičnimi bakterijami - doc. dr. Aleš Berlec (B3)
J5-9350 X-ADAPT: Križna-adaptacija med vročino in hipoksijo - nova strategija izboljševanja športne in delovne sposobnosti v različnih okoljih - doc. dr. Tadej Debevec (E1)
J7-9398 Molekularno slikanje v celici - prof. dr. Primož Pelicon (F2)
J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi - prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (F7)
J7-9400 Nevropsihološke disfunkcije, ki jih povzroča nizka stopnja izpostavljenosti izbranim onesnaževalom iz okolja pri občutljivi populaciji – NEURODYS prof. dr. Milena Horvat (O2)
J7-9435 Vloga legumaina pri infekciji in vnetju - prof. Dr. Marko Fonović (B1)
L1-9191 Prepovedane droge, alkohol in tobak: epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivosti vodnega sistema - doc. dr. Tina Kosjek (O2)
L2-9210 Raziskave turbulentnega prenosa toplote v kanalu z naprednimi eksperimentalnimi in računskimi metodami - prof. dr. Iztok Tiselj (R4)
L2-9213 Učinkovita reciklaža brusnega blata pri proizvodnji Sm2Co17 magnetov za gospodarstvo brez odpadkov - doc. dr. Kristina Žužek Rožman (K7)
L2-9221 Kompozitna izolacija na osnovi mineralne volne z izboljšanimi izolacijskimi lastnostmi - dr. Jakob König (K9)
L2-9235 Inovativna konfiguracija virov induktivno sklopljene plinske plazme za uporabo v industrijskih reaktorjih - prof. dr. Miran Mozetič (F4)
L2-9254 Prostorsko in časovno oblikovanje laserske svetlobe za minimalno invazivne oftalmološke posege - prof. dr. Janez Štrancar (F5)
L4-9325 Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah - dr. Gregor Primc (F4)
N2-0078 Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov - prof. dr. Nada Lavrač (E8)
N2-0081 Ugotavljanje virov in kontesta dnevnega stresa na delovnem mestu: celostno modeliranje na podlagi stalnega zaznavanja z nosljivimi napravami in drugo tehnologijo - dr. Mitja Luštrek (E9)
N2-0085 Fotonski kristali v celoti narejeni iz užitnih snovi - doc. dr. Matjaž Humar (F5)
N7-0074 Uporaba nanodelcev za dolgoročno prezervacijo mezenhimskih matičnih celic pri naprednih alogenskih celičnih terapijah - dr. Martin Štefanič (K9)
N7-0077 Tri-dimenzionalna razporeditev mineralnih hranil v listih rastlin - doc. dr. Paula Pongrac
NI-0001 Novi visoko občutljivi in hitri senzorji za spremljanje kakovosti vode - prof. dr. Uroš Cvelbar (F4)
NC-0001 Analiza jedrskega gretja v reaktorju - doc. dr. Luka Snoj (F8)
NC-0003 Spremljanje degradacije visoko-temperaturnih elektrolizerjev z namenom povečanja življenjske dobe - Prof. dr. Đani Juričić (E2)
NC-0005 Določitev termičnega preseka za zajetje nevtrona v Am-241 s pomočjo aktivacijskih meritev v reaktorju TRIGA na IJS - Gašper Žerovnik (F8)
V2-1734 Vrednotenje ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v industriji - dr. Matevž Pušnik (CEU)
V2-1739 Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz - dr. Fouad Al-Mansour (CEU)
V3-1722 Poskus interpretacije rezultatov biomonitoringa v povezavi s podatki o onesnaženosti okolja, s poudarkom na onesnaženosti zraka in oceni potencialnih vplivov teh onesnažil na zdravje prebivalcev - prof. dr. Milena Horvat (O2)
Z2-9218 Razvoj več-funkcionalnih hibridnih liposomov za aktivno zdravljenje rakavih obolenj in večmodalno diagnostiko - dr. Nina Kostevšek (K7)
Z3-9273 Uporaba inhibitorjev katepsinov B in X za izboljšanje protitumorne terapije - dr. Ana Mitrović (B3)
Z7-9412 Učinkovitost osebnih strategij hlajenja med vročinskimi valovi - dr. Urša Ciuha (E1)


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov