Page name: ARRSProjekti / 2018 / X-ADAPT: Križna-adaptacija med vročino in hipoksijo - nova strategija izboljševanja športne in delovne sposobnosti v različnih okoljih

X-ADAPT: Križna-adaptacija med vročino in hipoksijo - nova strategija izboljševanja športne in delovne sposobnosti v različnih okoljih


Nazaj na seznam za leto 2018


Oznaka in naziv projekta

J5-9350 X-ADAPT: Križna-adaptacija med vročino in hipoksijo - nova strategija izboljševanja športne in delovne sposobnosti v različnih okoljih

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS

Vodja:

Debevec Tadej

Člani raziskovalne skupine:

Ciuha Urša

McDonnell Adam Charles

Mekjavić Igor

Sotiridis Alexandros

Stres Blaž

Vsebinski opis projekta

Križna adaptacija je fizološki fenomen pri katerem prilagoditev na en okoljski stresor pomembno vpliva na odzive na drugi okoljski stresor. Presenetljivo je ta potencialno izjemno pomemben fiziološki pricip do sedaj prejel le malo raziskovalne pozornosti. Glavni cilj pričujočega projekta je omogočiti celovit vpogled v metabolno in termoregulacijsko modulacijo fizioloških odzivov na vročino, hipoksijo in kombinirano vročino in hipoksijo v povezavi s športno vadbo. Projekt bo izveden kot serija soslednih, randomiziranih in strogo kontroliranih raziskav na zdravih moških in ženskah. Poleg osnovne fiziološke vrednosti pridobljenih podatkov je v projekt močno vpet tudi aplikativni vidik. Le-ta se nanaša predvsem na potencial križne-adaptacije med vročino in hipoksijo za: 1) Zmanjšanje fiziološke obremenitve ob izpostavitvi drugemu stresorju; 2) Izboljšanje športne sposobnosti v enem ali večih pogojih in 3) Identifikacija potencialnih pozitivnih vplivov križne-adaptacije pri kliničnih populacijah. Glede na obetavne preliminarne raziskave na tem področju bo projekt vsekakor doprinesel k bistvenem izboljšanju razumevanja fenomena križne adaptacije in posledično ponudil tudi novo platformo za uporabo različnih križno-adaptacijskih strategij v športnih in kliničnih okoljih.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

Faze projekta

Bibliografske reference

Izvirni znanstveni članki / prispevki

  1. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, CIUHA, Urška, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Heat acclimation does not affect maximal aerobic power in thermoneutral normoxic or hypoxic conditions. Experimental physiology, ISSN 0958-0670, [in press] 2018, 11 str., doi: 10.1113/EP087268. [COBISS.SI-ID 31949863]

  2. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, MCDONNELL, Adam, CIUHA, Urška, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Exercise cardiorespiratory and thermoregulatory responses in normoxic, hypoxic and hot environment following 10-day continuous hypoxic exposure. Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, [in press] 2018, 44 str., doi: 10.1152/japplphysiol.01114.2017. [COBISS.SI-ID 31570983]

  3. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, MEKJAVIĆ, Igor B. Combined effects of hypoxia and heat: importance of hypoxic dose : letter to the editor. American journal of physiology, regulatory, integrative and comparative physiology, ISSN 0363-6119, 2018, vol. 314, str. R228-R229, doi: 10.1152/ajpregu.00347.2017. [COBISS.SI-ID 31177767]

Prispevki na konferencah

  1. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, CIUHA, Urška, MEKJAVIĆ, Igor B. Heath acclimation augments peak power output and thermoregulatory responses in thermoneutral but not hypoxic conditins. V: MURPHY, Marie H. (ur.). Book of abstracts : Sport science at the cutting edge, 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science, 4-7 July 2018, Dublin, Irelan. [S. l.]: European College of Sport Science. 2018, str. 19. [COBISS.SI-ID 31585063]

  2. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, CIUHA, Urška, MCDONNELL, Adam, MILIOTIS, Panagiotis, KOSKOLOU, Maria D., EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Separate and combined effects of heat and hypoxic acclimation on temperature regulation and exercise performance. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.). Book of abstracts, 7th International Meeting of the Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation Society, October 7-12, 2018, Split, Croatia. Ljubljana: Studio print. 2018, str. 117. [COBISS.SI-ID 31792935]

  3. SOTIRIDIS, Alexandros, CIUHA, Urška, DEBEVEC, Tadej, MEKJAVIĆ, Igor B. Autonomic thrmoregulatory responses to immersion in 20° C water are not modified ny 10-day heat acclimation. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.). Book of abstracts, 7th International Meeting of the Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation Society, October 7-12, 2018, Split, Croatia. Ljubljana: Studio print. 2018, str. 133. [COBISS.SI-ID 31793191]

  4. CIUHA, Urška, TOBITA, Kunihito, SOTIRIDIS, Alexandros, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Enhancement of the cold-induced vasodilation response following 10-day heat acclimation : an example of exaptation?. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.). Book of abstracts, 7th International Meeting of the Physiology and Pharmacology of Temperature Regulation Society, October 7-12, 2018, Split, Croatia. Ljubljana: Studio print. 2018, str. 196. [COBISS.SI-ID 31796007]

  5. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, CIUHA, Urška, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Heath accumation augments peak power output and thermoregulatory responses thermoneutral but not hypoxic conditions. V: MURPHY, Marie H. (ur.). Book of abstracts, European College of Sport Science Sport Science at the Cutting Edge, ECSS Dublin, 2018, 4-7 July 2018, Dublin, Ireland. [S: l.]: European College of Sport Science. 2018, str. 119. [COBISS.SI-ID 31517735]

  6. SOTIRIDIS, Alexandros, DEBEVEC, Tadej, MCDONNELL, Adam, CIUHA, Urška, EIKEN, Ola, MEKJAVIĆ, Igor B. Hypoxic acclimatization does not improve exercise performance and thermoregulatory responses in the heat: no evidence of cross-tolerance/adaptation. V: Book of abstracts, The 17th International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE2017, November 12-18, 2017, Kobe, Japan, str. 94. [COBISS.SI-ID 30989607]


Nazaj na seznam projektov po letih