Page name: ARRSProjekti / 2018 / Karakterizacija fraktalnih struktur in povečevalni kriteriji njihove sinteze

Karakterizacija fraktalnih struktur in povečevalni kriteriji njihove sinteze


Nazaj na seznam za leto 2018


Oznaka in naziv projekta

J2-9440 Karakterizacija fraktalnih struktur in povečevalni kriteriji njihove sinteze

J2-9440 Degradation of textile microplastic for domestic wastewater treatment

Logotipi ARRS in drugih sofinancerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Matejka Podlogar

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Plastika je zelo razširjen onesnaževalec po vsem svetu in je trenutno prisotna tudi v stvareh, ki jih prebavljamo. Predlagana raziskava obravnava mikroskopsko majhne odpadke, imenovane mikroplastika, ki se nahajajo v sedimentih, soli, organizmih in se skozi vodo in hrano, prenašajo tudi v človeško telo. Mikroplastiko so odkrili šele po večletnih raziskavah in na podlagi ugotovitev jo lahko razdelimo v dve skupini. Medtem ko sekundarna prihaja z razgradnjo plastičnih vrečk, plastenk, itd., primarna mikroplastika, veliko bolj prisotna v okolju, izhaja predvsem iz sintetičnega tekstila, preko njegovega pranja. Na žalost se filtri, ki se lahko uporabljajo, težko očistijo, vzdržujejo in so tudi manj učinkoviti za odpadke manjše velikosti. Malo verjetno je, da bodo kot takšnji našli široko uporabo. Zato predlagamo, da se tega izziva lotimo z razvojem boljših načinov degradacije/razpada mikroplastike, najbolje in-situ z uporabo fotokatalitskih ali fotoelektrokatalitskih reaktorjev kar pri viru kontaminacije - v samem aparatu. V okviru predlaganega projekta bomo združili skupine s področja znanosti o materialih (Odsek za nanostrukturne materiale, Institut Jožef Stefan), vodnega gospodarstva, vodne politike in onesnaževanja (Inštitut za vode Republike Slovenije), mikrobiološko strokovno znanje (Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in industrijo (Razvojno-kompetenčni center za pralne in sušilne aparate, Skupina Gorenje d.d.), ki bo tudi sofinaciral delo. Želimo slediti njihovi politiki, da bi zmanjšali sproščanje mikroplastike iz prihodnjih domačih in industrijskih pralnih strojev. Glavni cilj predlagane raziskave je oceniti, v kolikšni meri se mikroplastična vlakna, ki se sproščajo iz običajnih pralnih strojev, lahko razgradijo v neškodljive in ekološko neproblematične odpadke.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani. Povezava na SICRIS.

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih