Zdravje - boljše življenje

O Institutu
ijs.si/novice

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru
Več o fiziku Jožefu Stefanu

Zdravje.jpg

Nove metode v naravoslovnih vedah so se že v začetnih letih delovanja Instituta uveljavile tudi na področju medicine. Že leta 1955 je bil na betatronu ob pomoči jedrskih fizikov obsevan prvi pacient. V več kot dvajsetih letih je bilo na tej napravi obsevanih skoraj dva tisoč bolnikov, obolelih za rakom. Naši fiziki in elektroniki so se v teh letih vključili v razvoj in izdelavo mnogih merilnih in radioizotopnih diagnostičnih naprav, kot so kinetograf, renograf in scintigraf.

V ta prizadevanja je bil vključen tudi raziskovalni reaktor TRIGA, v katerem smo najprej pridobivali radioaktivni fluor in kasneje radioaktivni tehnecij ter druge umetne izotope, ki se uporabljajo za diagnozo rakastih, srčnih in drugih obolenj. Ob reaktorju se razvija tudi nova metoda za zdravljenje nekaterih rakastih obolenj v možganih, ki temelji na zajetju nevtrona v boru, pri čemer nastane delec alfa, ki uniči rakaste celice. Na področju medicine dela opravljamo študije vpliva toksičnih kovin, zlasti živega srebra, ter preučujemo medsebojno delovanje esencialnih in toksičnih prvin pri ljudeh.

Nastajanje raziskovalnih področij
Pogled v zgodovino Instituta
Dnevi Jožefa Stefana
Zlati znak Jožefa Stefana


ZDRAVJE - BOLJŠE ŽIVLJENJE


Sredi sedemdesetih let smo začeli uporabljati metode elektronske protonske resonance, raziskovati osnovne karakteristike tumorskih tkiv, zobno sklenino, vnašati snovi v tkiva z liposomi, v celične membrane in drugam. Omeniti velja vrsto dosežkov na področju slikanja z magnetno resonanco, ki omogoča na osnovi dinamične polarizacije jeder v šibkem magnetnem polju slikanje tumorjev v možganih, diagnozo mišičnih obolenj, merjenje hitrosti raztapljanja krvnih strdkov itd. Fiziki so razvili napravo za pozitronsko tomografijo na osnovi scintilatorjev, ki je v veliko pomoč zdravnikom pri diagnosticiranju nekaterih bolezni. V laboratorijih za biokemijo in molekularno biologijo raziskujemo intracelularne proteinaze in njihove inhibitorje. Ob pomoči tovarne zdravil Krka smo razvili nekatera monoklonska protitelesa, ki so uporabna za diagnostiko raka. Na podlagi meritev koncentracij katepsinov, stefinov in cistatina je mogoče oceniti prognostični faktor za preživetje bolnika s pljučnim rakom.

Mednarodno odmevne so tudi raziskave, usmerjene v rehabilitacijo motorično prizadetih bolnikov z uporabo funkcionalne površinske in implantibilne električne stimulacije. Izdelujemo več različnih tipov električnih stimulatorjev, kot so Microfes, Alt-2, Unifes idr., ki omogočajo razne vrste elektroterapije, lajšajo bolečine, pospešujejo celjenje ran in omogočajo hojo hemiplegičnih bolnikov. Skupaj z ortopedi smo vpeljali v klinično prakso optično merilno metodo, s katero je mogoče pred operacijo oceniti stanje poškodovanih kolenskih vezi. Razvijamo sistem za vrednotenje operativne obnove poškodovanega kolena, katerega glavni del je doma izdelan robot, ter računalniško podprto tehnologijo izdelave protez po meri pacienta. S stimulacijo trebušnih mišic pa poskušamo povečati pljučno ventilacijo pri bolnikih z motnjami pri dihanju.

Naš medicinski ekspertni sistem za elektrokardiografsko diagnostiko motenj srčnega ritma uporabljajo za diagnostiko in napovedovanje možnih bolezni. Izdelali smo tudi mnogokanalni merilni sistem, ki omogoča sočasno zajemanje 128 EKG-signalov s površine človeškega telesa, in skupaj s kardiologi vpeljali neinvazivno metodo diagnosticiranja miokardnega ishemičnega področja. Z uporabo računalniškega modela lahko simuliramo elektrofiziološka dogajanja v srcu. V zadnjem času smo se posvetili tudi uvajanju računalniških mrež in s tem povezanih storitev v zdravstvu.


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si