TT / Prenos / IJStehnologije / E8

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Tehnologije znanja

  • inteligentna analiza podatkov (podatkovno rudarjenje ali odkrivanje znanja iz podatkov)
  • računalniška podpora odločanja
  • analiza besedil, spleta in semantični splet
  • upravljanje znanja
  • jezikovne tehnologije

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Avtomatika, biokibernetika in robotika E1

*

*

Sistemi in vodenje E2

*

*

Odprti sistemi in mreže E5

*

*

Komunikacijski sistemi E6

*

*

Računalniški sistemi E7

*

*

Tehnologije znanja E8

*

*

Inteligentni sistemi E9

*


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si