TT / Prenos / IJStehnologije / E6

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Komunikacijski sistemi

  • modeliranje radijskega kanala
  • izračun pokritosti z radijskim signalom
  • analiza in izračun prometa v telekomunikacijskih omrežjih
  • načrtovanje brezžičnih komunikacijskih omrežij
  • računalniške simulacije kompleksnih procesov z vzporednim računalnikom
  • digitalna obdelava biomedicinskih signalov

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Avtomatika, biokibernetika in robotika E1

*

*

Sistemi in vodenje E2

*

*

Odprti sistemi in mreže E5

*

*

Komunikacijski sistemi E6

*

*

Računalniški sistemi E7

*

*

Tehnologije znanja E8

*

*

Inteligentni sistemi E9

*


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si