TT / Prenos / IJStehnologije / E5

Prenos tehnologije

Kdo smo
Ponudba tehnologij
Pregled tehnologij
Dogodki

Odprti sistemi in mreže E5

  • sistemi certificiranja javnih ključev in upravljanja identitet
  • sistemi dinamičnega zagotavljanja varnosti v porazdeljenih informacijskih sistemih
  • tehnologije zagotavljanja zasebnosti
  • tehnologije načrtovanja in razvoja modernih informacijskih omrežij in storitev
  • sistemi upravljanja dokumentov
  • tehnologije za upravljanje in izvajanje tehnološko podprtega izobraževanja
  • tehnologije iskanja in izmenjave učnih gradiv
  • tehnologije ovrednotenja uporabnosti programske opreme

Tehnologije IJS po raziskovalnih odsekih


Fizika


Kemija in biokemija


Elektronika in informacijske tehnologije

Tehnologije

Odsek

WWW

*

Avtomatika, biokibernetika in robotika E1

*

*

Sistemi in vodenje E2

*

*

Odprti sistemi in mreže E5

*

*

Komunikacijski sistemi E6

*

*

Računalniški sistemi E7

*

*

Tehnologije znanja E8

*

*

Inteligentni sistemi E9

*


Jedrska tehnika in energetika


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si