TT / Networks / ZunanjaZUNANJA MREŽA


Zunanja TT mreža, sestavljene iz vodij razvoja večjih slovenskih podjetij ali drugih predstavnikov industrije (ITT-ov), se sestane dvakrat letno, da bi razpršili informacije o tehnologijah Instituta in olajšali začetne korake tehnološkega transferja med industrijo in Institutom.


Napovedana srečanja


OPROSTITE, PODATKI NE BODO OBJAVLJENI DO USKLADITVE !!!!!

IPTT

PODJETJE

WWW

*

LEK, d.d.

*

*

GORENJE, d.d.

*

*

DANFOSS, d.d.

*


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si