TT / Networks / NotranjaNOTRANJA MREŽA


OPROSTITE, PODATKI NE BODO OBJAVLJENI DO USKLADITVE !!!!!


Notranja TT mreža, sestavljena iz odsečnih predstavnikov za tehnološki transfer (OPTT-ov), deluje kot hrbtenica za vse s tehnološkim transferjem povezane zadeve.


Fizika

OPTT

ODSEK

WWW

*

Teoretična fizika F1

*

*

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

*

Reaktorska fizika F8

*

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*

Kemija in biokemija

OPTT

ODSEK

WWW

*

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

*

Biotehnologija B3

*

*

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

*

Fizikalna in organska kemija K3

*

*

Elektronska keramika K5

*

*

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

*

Znanosti o okolju O2

*

Elektronika in informacijske tehnologije

OPTT

ODSEK

WWW

*

Avtomatika, biokibernetika in robotika E1

*

*

Sistemi in vodenje E2

*

*

Odprti sistemi in mreže E5

*

*

Komunikacijski sistemi E6

*

*

Računalniški sistemi E7

*

*

Tehnologije znanja E8

*

*

Inteligentni sistemi E9

*

Jedrska tehnika in energetika

OPTT

ODSEK

WWW

*

Reaktorska tehnika R4

*


Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si