Objave

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

JAVNA NAROČILA

Javna naročila v teku

Zaključena javna naročila 2018

Zaključena javna naročila 2017

Zaključena javna naročila 2016

Evidenčna naročila 2016

Zaključena javna naročila 2015

Zaključena javna naročila 2014

Zaključena javna naročila 2013

Zaključena javna naročila 2012

Zaključena javna naročila 2011

Zaključena javna naročila


RAZPISI


Razpis za vodje enot

Razpis za dodelitev službenega stanovanja (za mlade raziskovalce)

Objave in razpisi ARRS in ministrstev

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje Častna listina IJS

Interni razpis za predlaganje kandidatov za priznanje zaslužni znanstvenik IJS

Razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti R Slovenije, Puhovo nagrado in Puhovo priznanje

Javni razpis za podelitev zlatega znaka Jožefa Stefana


OBJAVE


Zaposlitve IJS

O B J A V E
P R O S T E G A
D E L O V N E G A
M E S T A

I N S T I T U T E ' S
J O B
O P P O R T U N I T I E S
P A G E SV TEKU - CURRENT
Po odsekih - In departments

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

 • Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo prosta delovna mesta za raziskovalno-razvojne sodelavce. Več informacij

Odsek za Raziskave sodobnih materialov K9 - Department for Advanced Materials - K9

 • At Department for Advanced Materials we offer 2 Research Associate Positions - Oxide Thin Films...More information

Odsek za Biotehnologijo - B3 - Biotechnology - B3

 • Na Odseku za biotehnologijo, Instituta “Jožef Stefan”, iščemo kandidata/kandidatko za delovno mesto asistent/asistentka z doktoratom...Več informacij

Odsek za Znanost o okolju - O2 - Environmental Sciences Department - O2

 • Early Stage Researcher (ESR) position in the field of ”Neurological Exposome” in the EU- funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) NEUROSOME...More information and Application Form

Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko - F4 - Department of Surface Engineering and Optoelectronics - F4

 • Na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko nudimo prosto delovno mesto Mladega raziskovalca...Več informacij

Sinteza materialov - K-8 - Synthesis of Materials K8

 • The Department for Materials Synthesis at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia is looking for a Postdoctoral candidate to apply for the 2018 call of the European Commission MSCA Individual Fellowship MSCA-IF-2018:2018:...More information

Teoretična fizika - F1 - Theoretical Physics - F1

 • Odsek za Teoretično fiziko išče ustvarjalnega sodelavca, ki bi se pridružil skupini za teoretično biofiziko kot neodvisni raziskovalec...Več informacij

Nanostrukturni materiali - K7 - Nanostructured Materials - K7

 • The Department for Materials Synthesis at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia is looking for a Postdoctoral candidate to apply for the 2018 call of the European Commission MSCA Individual Fellowship...Odsek za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan Institute išče ustvarjalnega sodelavca, ki bi se pridružil skupini za teoretično biofiziko kot neodvisni raziskovalec

Sistemi in vodenje - E2 - Systems and Control - E2

 • Odsek za sisteme in vodenje razpisuje dve delovni mesti za mlade raziskovalce ...Več informacij

Inteligentni sistemi - E9 - Intelligent Syistems - E9

 • Odsek E9 bo jeseni 2018 sprejel vsaj enega mladega raziskovalca v shemi ARRS mentorja prof. dr. Matjaža Gamsa. Teme: inteligentni sistemi, umetna inteligenca, inteligentni agenti, ambientalna inteligenca, strojno učenje, kvantno in kognitivno računalništvo. Interesenti pošljite e-mail na tajnistvoe9@ijs.si ali Matjaz.Gams@ijs.si

 • Na Odseku za Inteligentne sisteme iščemo magistre in diplomante računalništva in informatike, matematike ali drugih naravoslovno-tehničnih podobnih smeri za raziskovalno-razvojno delo ...SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1

Odsek za Fizikalno in organsko kemijo - Department for Physical and Organic Chemistry K3

Odsek za znanosti o okolju O2 - Department of Environmental Sciences O2

 • 14 Early Stage Researcher positions in the field of ”Neurological Exposome” in the EU- funded Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) NEUROSOME...More information

Center za energetsko učinkovitost CEU - Energy Efficiency Centre

 • V Centru za energetsko učinkovitost - CEU bi na delovno mesto Strokovni sodelavec - ekonimist, želeli zaposliti novega sodelavca/ko ...Več informacij

Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - Centre for electron microscopy and microanalysis CEMM

 • Center za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM vabi k sodelovanju strokovne sodelavce/ke...Več informacij

Center za prenos tehnologij in inovacij - CTT - Center for Technology Transfer and Innovation - CTT

 • Na Centru za prenos tehnologij in inovacij - CTT zbiramo interes za prijavo na razpis za zaposlitev...Več informacij

Odsek za znanosti o okolju O2 - Department of Environmental Sciences O2

 • The ERA Chair ISO-FOOD “ERA CHAIR FOR ISOTOPE TECHNIQUES IN FOOD QUALITY, SAFETY AND TRACEABILITY” at Jožef Stefan Institute aims at strengthening its research excellence related to organic contaminants in food. We are currently looking for: A post-doctoral researcher ....More information

  and Postdoctoral position (two year)...More information . Kontakt (erachair@isofood.eu )

Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko E1 - Automation, Biocybernetics and Robotics E1

 • V raziskovalni skupini na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko objavljamo dve prosti delovni mesti mladega raziskovalca/mlade raziskovalke za delo na področju obtelesnih robotskih sistemov (eksoskeletov) in človekove motorične kontrole. Več informacij

Laboratorij za odprte sisteme in mreže E5 - Open Computer Systems and Networks

 • V laboratoriju za odprte sisteme in mreže nudimo prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev....SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2


ZAKLJUČENO - CLOSED

 • 13.04.2015, STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za reaktorsko fiziko F8
 • 30.03.2015, VIŠJI RAZISKOVALEC na Odseku za teoretično fiziko F1


Interni razpis - Internal call

Zaključeni interni razpisi:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1v Finančno-računovodski službi U4
 • PROJEKTNI SODELAVEC V v Finančno-računovodski službi U4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 ali VII/1 na Odseku za Tehnologijo površin in optoelektroniko F4
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2014 - 2020) ter na področju ostalih mednarodnih projektov na trgu v Mednarodni projektni pisarni U6 - datum objave 26. 10. 2018 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za znanosti o okolju O2 - datum objave 28.5.2018 - zaključen
 • VODJA CENTRA PMiS - datum objave 14. 12. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 v Sekretariatu - U2 - datum objave 30.11.2017 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/1 ali VII/2 na Odseku za Reaktorsko fiziko F8 - datum objave 15.1.2018 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC - na Odseku za Nanostruktirne materiale - K7 - zaključen
 • PROJEKTNI ADMINISTRATOR - Sodelavec za administrativno upravljanje evropskih in domačih projektov v Centru za energetsko učinkovitost - CEU - datum objave 7. 8. 2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 17.1.2017 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 v Direktorjevi pisarni U1 - datum objave 26.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – finančno spremljanje in poročanje ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje – poslovni sekretar SRIP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE – Strokovni tehnični organizator ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • DIREKTOR ALI DIREKTORICA ToP - datum objave 29.12.2016 - zaključen
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) v Mrežnem infrastrukturnem centru Reaktorja MICR - datum objave 4.11.2016
 • ASISTENT na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC na Odseku za Inteligentne sisteme - datum objave 14.9.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za elektronsko keramiko K5 - datum objave 1.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VI na Odseku za Reaktorsko tehniko R4 - datum objave 29.6.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 oz. VII/2 v Nabavno prodajni službi U3 - datum objave 12.5.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC v Centru za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM - datum objave 17.3.2016 - zaključen
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 na Odseku za sodobne materiale K9 - datum objave 5.4.2016 - zaključen
 • ZNANSTVENI SODELAVEC na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • ASISTENT Z DOKTORATOM na Odseku za Znanost o okolju O2 - datum objave 25.3.2016 - zaključen
 • KORDINATOR PODROČIJ VII/2 na Centru za prenos tehnologij in inovacij CTT - datum objave 5.2.2016 - zaključen
 • PROJEKTNI SODELAVEC v Službi za poslovno informatiko U5 - datum objave 3.2.2016 - zaključen
 • STROKOVNI SODELAVEC VII/2 na Odseku za Elektronsko keramiko K5 - datum objave 12.1.2016 - zaključenPovezave/LinksOstale objave


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si