KTT / Desno

KOMUNIKACIJA IN PRENOS TEHNOLOGIJEKomunikacija tehnologije


Prenos tehnologije

Cilji obeh sklopov dejavnosti so vzpostavljanje in ohranjanje pozitivne zunanje in notranje podobe Instituta ter njegove prepoznavnosti.Projekti U9