Komunikacija / Popularizacija

Komunikacija in prenos tehnologije

Popularizacija znanosti
Promocija tehnologije


[PRIPNI]

Popularizacijo znanosti dosegamo z mentorstvom in pomočjo vrtcem, OŠ in gimnazijam, raziskovalnimi projekti s posameznimi nadarjenimi učenci in v prihodnosti vseslovenskimi raziskovalnimi šolskimi projekti.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI


Na področju popularizacije znanosti na IJS prav sedaj potekata dva projekta:

  • Form It, PR-00680
    Nosilec projekta, prof. dr. Boris Žemva, Vodja projekta na IJS, mag. Tomaž Ogrin

    • Form-it je 100-odstotno financiran evropski projekt 6. okvirnega programa.
    • Cilj projekta je presoditi možnosti sodelovanja in pretoka znanja med znanostjo in šolstvom in naj bi se predvidoma nadaljeval z novim projektom v 7. okvirnem programu.
    • Da bi stekla od Evropske komisije sofinancirana dejavnost predvidenega novega projekta, bi bilo treba urediti domače financiranje. Doseči bi ga bilo mogoče z ustanovitvijo nove programske skupine, kot omenja tudi ARRS.Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si