Komunikacija / Popularizacija / srednja / dijaki


Posamična mentorstva raziskovalcev Instituta dijakom gimnazij pri raziskovalnem delu


Dijaki so radovedni, nadarjeni, inovativni in tudi prizadevani. Marsikaj jim lahko nudi šola, stik s pravo znanostjo, s profesionalnimi laboratoriji, z mentorji, ki so zanosti posvečeni, pa lahko omogočamo samo preko sodelovanja z znanstvenimi institucijami.