Institut v številkah

{en} en

Organizacijske enote Instituta - Institut v številkah


Organizacijske enote Instituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Več ...

Raziskovalna področja
Pogled v zgodovino Instituta
Institut v številkah

Več o Institutu

  • Zaposleni na Institutu (svetleje - delež doktorjev znanosti)

Zaposleni.jpg

  • Na Institutu izvedena magistrska in doktorska dela (svetleje - delež doktorskih del)

Doktorati.jpg

  • Raziskovalci v programu "Mladi raziskovalci" (svetleje - delež mladih raziskovalcev iz gospodarstva, ki so bili vpeljani od leta 2002 naprej)

Mladi.jpg