ARRSProjekti / 2017 / SeznamARRSProjekti2017

Projekti (so)financirani s strani ARRS


Nazaj na seznam projektov po letih


Začetek financiranja: LETO 2017

J1-8137 - Implikacije skalarnih resonanc na LHC za novo fiziko
J1-8138 - Femtosekundna časovno-ločljiva vrstična tunelska mikroskopija kompleksnih snovi
J1-8152 - Inhibicija prenove celične stene Staphylococus aureus
J1-8156 - Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju
J2-8165 - Kompoziti na osnovi W in WC za visoko toplotno obremenjene dele v demonstracijski fuzijski elektrarni DEMO
J2-8166 - Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka
J2-8169 - Piezoelektrični biomateriali za regeneracijo s pomočjo elektro-stimulacije
J2-8182 - Nizko cenovni nanostrukturirani senzorji na osnovi sito tiskanih elektrod za analizno kemijo s katalitsko povišano občutljivostjo
J2-8189 - Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih
J2-8191 - Visokoločljiva optična magnetometrija s hladnimi cezijevimi atomi
J6-8256 - Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode
J7-8267 - Feromagnetne tekočine krmiljene z električnim poljem
J7-8272 - Integrirani večkanalni umetni nos za zaznavanje sledov molekul v parni fazi
J7-8280 - Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi
L2-8163 - Razvoj metod za izračun nevtronskega polja v zadrževalnem hramu tlačnovodne jedrske elektrarne
L2-8174 - Metoda za lokalno napovedovanje radiološkega onesnaženja atmosfere z uporabo modelov na podlagi Gaussovih procesov
L2-8179 - Ovrednotenje obsega plazemskih parametrov, ki so primerni za nanostrukturiranje polimerov na industrijskem nivoju
L2-8180 - Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije
L2-8181 - Selektivna plazemska oksidacija zlitin FeCrAl za podaljšanje obratovalne dobe žarilnih svečk za dizelske motorje
Z2-8164 - Nano-katalizator za odstranjevanje nečistoč v zemeljskem plinu
Z2-8177 - Vključevanje realnih problemov v primerjavo večkriterijskih optimizacijskih algoritmov


(!) Pojasnilo

Navodila za urejanje predloge projektov