Ime strani: ARRSProjekti / 2017 / Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka


Nazaj na seznam za leto 2017


Oznaka in naziv projekta

J2-8166 - Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka
J2-8166 - Anisotropic magnetic nanoparticles for the magneto-mechanical therapy of cancer

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Darko Makovec Odsek Za sintezo materialov, Institut "Jožef Stefan"

Ključni raziskovalci:

prof. dr. Darja Lisjak, doc. dr. Sašo Gyergyek, dr. Slavko Kralj, Tanja Goršk, Odsek Za sintezo materialov, Institut "Jožef Stefan"

prof. dr. Dejan Kralj, Laboratorij za bioelektromagnetiko, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

prof. ddr. Aleš Iglič, Laboratorij za biofiziko, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Veronika Kralj Iglič, Laboratorij za klinično biofiziko, Zdravstvena fakultete, Univerza v Ljubljani

prof. dr. Igor Križaj, dr. Toni Petan, prof. dr. Uroš Petrovič, Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti, Institut "Jožef Stefan"

Vsebinski opis projekta

Namen projekta je ovrednotiti možnost za zdravljenja raka, ki temelji na internalizaciji anizotropnih magnetnih nanodelcev v maligne celice in njihovi izpostavitvi izmeničnemu magnetnemu polju. Gre za povsem nov koncept zdravljenja raka na osnovi pretvorbe energije elektromagnetnega polja nizkih frekvenc (od 10 Hz do 1 kHz) v mehansko energijo, ki jo izrabimo za uničenje rakavih celic. Če v magnetno polje postavimo anizotropen magnetni nanodelec, se ta poravna s smerjo apliciranega magnetnega polja. Rotacija nanodelca pod vplivom magnetnega polja povzroči prenos sile na okolico. Če je nanodelec na površini celice ali v njeni notranjosti, lahko prenos sile privede do mehanske poškodbe celice in njenega uničenja. Magnetno naravo nanodelcev lahko hkrati izkoristimo tudi za dostavo na mesto zdravljenja s pomočjo zunanjega magnetnega polja in za istočasno diagnostiko z metodami, kot sta MRI in MPI (magnetic particle imaging).

Faze projekta

  • - Sinteza ustreznih anizotropnih magnetnih nanodelcev - Razvoj ustreznega magnetnega aplikatorja - Testiranje magneto-mehanskega učinka nanodelcev na orjaških fosfolipidnih mehurčkih in na različnih vrstah celic - Teoretska obravnava magneto-mehanskega učinka nanodelcev

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih