Slovensko English

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, imenik | Raziskovalni odseki
Direktorjeva pisarna | Znanstveni svet
Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk


2014-10-25 | Tiskane Novice IJS | Stiki z javnostjo

V001/IJS

IJS

Letno poročilo Instituta 2013 - Institute Annual Report 2013 -

slovensko | angleško

NOVICE

V ponedeljek, 27. oktobra 2014, bo Institut "Jožef Stefan" obiskal predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Na srečanju z direktorjem prof. dr. Jadranom Lenarčičem in predsednikom Znanstvenega sveta prof. dr. Draganom Mihailovićem bo spoznal delovanje Instituta in njegov pomen za Slovenijo, nato pa se bo udeležil slovesnega odprtja pilotnega objekta EMILIE InfraSUN, ki temelji na integraciji najsodobnejših sončnih termalnih tehnologij v enovit sistem ogrevanja in hlajenja prostorov z energijo sonca. Ob svojem obisku bo predsednik Vlade nagovoril tudi sodelavce inštituta.


Slika European Research Ranking je v letu 2013 uvrstil Institut “Jožef Stefan” na 80. mesto v Evropi med vsemi univerzami, agencijami, gospodarskimi družbami, ministrstvi in inštituti. Če bi upoštevali samo uvrstitev raziskovalnih inštitutov, so pred Institutom "Jožef Stefan" le mreža francoskih inštitutov CNRS, mreži nemških inštitutov Fraunhofer in Max Planck, mreža italijanskih inštitutov CNR ter finsko raziskovalno središče VTT. Od drugih slovenskih organizacij zaseda Univerza v Ljubljani mesto med 400-500, medtem ko se druge slovenske organizacije niso uvrstile med prvih 1000.


Slika V sredo, 15. oktobra 2014, sta direktor Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Jadran Lenarčič in prof. dr. Toru Iijima, direktor eksperimentalnega dela Kobayashi-Maskawa inštituta na Univerzi v Nagoji na Japonskem, podpisala dogovor o sodelovanju. S tem podpisom se bodo še utrdile vezi z enim svetovno najbolj znanih inštitutov, katerega direktor je prof. dr. Toshihide Maskawa, dobitnik Nobelove nagrade za fiziko leta 2008, z Univerze Nagoja pa je tudi letošnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziko za izum modrih LED-diod.


V okviru konference Informacijska družba 2014 so v petek, 10. oktobra 2014, podelili tudi nagrade. Nagrada za najslabši dosežek na področju informacijske družbe v letu 2013/2014, informacijska limona,je bila podeljena nerodni izvedbi piškotkov, nagrada za najboljši dosežek, informacijska jagoda, pa Google Street View-ju. Nagrado za tekoče dosežke je prejel dr. Janez Demšar, nagrado za življenjsko delo Michie/Turing pa prof. dr. Janez Grad za izjemen življenjski prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe.


Slika

Dne 30. septembra 2014 sta v Parizu direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič in generalna direktorica Unesca Irina Bokova podpisala sporazum o vzpostavitvi UNESCO Katedre odprtih tehnologij za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje s sedežem na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Glavni namen katedre, katere nosilec je mag. Mitja Jermol, bo spodbujanje celovitega sistema za raziskave, usposabljanje, informacije in dokumentacijo v zvezi s spletnim učenjem za odprte izobraževalne vsebine in učenje.


Slika Odsek za inteligentne sisteme in Odsek za računalniške sisteme Instituta "Jožef Stefan" sta organizirala 13. mednarodno konferenco o vzporednem reševanju problemov po zgledih iz narave (13th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, PPSN 2014), ki je potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 13. do 17. septembra 2014. To znanstveno srečanje je organizirano vsaki dve leti, vsakokrat v drugi državi, na njem pa raziskovalci, razvijalci in uporabniki predstavljajo najnovejše dosežke na področju naravnega računanja (ang. natural computing). To preučuje računske načine, osnovane na zakonitostih, ki jih v naravi srečujemo v bioloških, ekoloških, fizikalnih in družbenih sistemih, uporabno pa je predvsem v optimizaciji in analizi podatkov. Na letošnji konferenci PPSN se je zbralo 180 udeležencev, večinoma iz tujine, predstavljenih je bilo 90 sprejetih prispevkov, zbornik pa je izšel pri založbi Springer. Program konference je obsegal tudi tri vabljena predavanja, devet preglednih predavanj in delavnice.


V 84. letu starosti je umrl prof. dr. Jože Marsel, dolgoletni sodelavec instituta, vodja oddelka za kemijo, odseka za spektroskopijo, ustanovitelj skupine SEPO na IJS in priznani znanstvenik s področja analizne kemije, kemometrije in še posebej masne spektrometrije. S ponosom se ga bomo spominjali po dosežkih na raziskovalnem področju, po predanosti delu in ustvarjanju, iskanju novega in naprednejšega in nesebičnemu predajanju znanja na mlajše.


Slika Institut "Jožef Stefan" je v petek, 26. septembra 2014, skupaj s podpornimi organizacijami in posamezniki že tretjič zapored organiziral Noč raziskovalcev 2014. Dogodek, ki poteka v okviru programa Obzorje 2020 in katerega cilj je predstaviti poklic in življenje znanstvenika, se je odvijal v večini evropskih držav na isti dan. Letos je potekal na več kot 850 lokacijah, v več kot 200 evropskih mestih in v 25 državah hkrati. Glavna tema letošnje Noči raziskovalcev so bile energija, ekologija, zdravje & IKT.


Slika Martina Lorenzetti, sodelavka Odseka za nanostrukturne materiale, je na konferenci Evropskega združenja za biomateriale (European Society of Biomaterials) v Liverpoolu dobila prvo nagrado za predavanje, v katerem je predstavila merjenje površinskega naboja kot pripomoček za razumevanje bioloških interakcij kostnih vsadkov na osnovi titana. (Adsorpcijo proteinov je študirala z uporabo 2D PAGE-tehnike, ki jo je uvedel prof. Oliver Smithies.)


Slika Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtni zbornici Slovenije je na letošnjem Mednarodnem obrtnem sejmu prejel srebrno priznanje Celjskega sejma. Izredno uspešen je bil tudi Institut "Jožef Stefan" oz. Odseka za elektronsko keramiko in fiziko nizkih in srednjih energij. Slednji je predstavil napravo za lociranje žarkov gama 'aisense gama'.

V SLIKI

Tiskane novice IJS


DNEVI JOŽEFA
STEFANA 2014

Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek

Utrinek
Utrinek

OBJAVE


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS


KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.


ZAPOSLITVE


SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK


DOSEŽKI 2013

podrobno

- Prozorne in prevodne plasti ZnO

- Znanstvena monografija Minerals of the mercury ore deposit Idria

- Našli nov slovenski meteorit (Meteorit Jezersko)

- Feromagnetizem v suspenziji magnetnih nanoploščic v tekočem kristalu

- Zmaga na svetovnem prvenstvu v prepoznavanju aktivnosti

- Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev železovega oksida in priprava nanokompozitov za zdravljenje raka z magnetno hipertermijo

- Magneto-električni kompoziti

- Samočistilna prevleka za bombažne tkanine

- iDiversiNews

- Atlas slovenske znanosti

- Transkripcija in prevajanje video predavanj

- Nobelova nagrada podeljena Englertu in Higgsu

- Originalni način zaviranja pridobitve odpornosti na antibiotike pri bakterijah

- Encim fosfolipaza A2 pospešuje rast rakastih celic

- Sistem za upravljanje Li-ionskega baterijskega sklada

- Platforma za spremljanje obrabe procesne opreme

- Orodje za izbiro najvplivnejših spremenjljivk/parametrov v industrijskih procesih

- Aktivna strokovna podpora Luki Koper pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev – trajnostna preobrazba v zeleno pristanišče

- Pomembne aktivnosti pri projektih STORK in eSENS

- Platforma za sodelovanje v bodočem internetu

- Vloga proteina FUS pri nevrodegenerativnih boleznih

- Peroralno cepivo proti hepatitisu A

- Perspektiva: coulonske tekočine - šibka sklopitev, močna sklopitev, vmes in onkraj

- Spektroskopski signali trdovratnih kvazidelcev v slabih kovinah

- Dokaz obstoja stanja X(3872) pri simulaciji sipanja DD* na mreži

- LTCC - Keramika z nizko temperaturo žganja

- Piezoelektrične strukture za ultrazvočne preiskave v medicini

- Debele plasti okolju prijazne piezoelektrične keramike na osnovi alkalijskih niobatov

- Robotsko učenje s posnemanjem demonstriranih sil in navorov pri montažnih operacijah

- Simulator planetarnega habitata

- Izbruhi plazme v pulznem naprševanju pri velikih močeh

- Strukturna analiza defektov v trdih prevlekah

- Nanostrukturiran keramični prah Al2O3

- Protikorozijska zaščita s hibridnimi prevlekami

- Aerobna oksidacija alkoholov z uporabo nekovinskega katalitskega sistema

- Nova metoda za računsko napovedovanje funkcij proteinov

- Analiza spletnih novic prodira v finančno industrijo

- Metoda NoiseRank omogoča odkrivanje anomalij v podatkih

- Simulacije dvofaznih tokov z natančnim sledenjem medfaznih površin

- Simulacija hlajenja v fuzijskem reaktorju s turbulentnimi curki

- Simulacija naključnih temperaturnih polj pri turbulentnem mešanju tekočin

- Mobilni dietni vodnik

- Določitev izvora policikličnih aromatskih ogljikovodikov v okolju

- Kontaminirana okolja v kontekstu globalne masne bilance živega srebra

- Fluorouracil v okolju

- Hidrodinamska kavitacija kot metoda za čiščenje odpadnih vod

- Metoda za ločbo ionskih oblik kemoterapevtikov

- Prisotnost steroidnih estrogenov v okolju

- Perfluorido-kovinski anion v obliki kocke

- Nenavadno močna superizmenjalna antiferomagnetna interakcija v perovskitni kristalni strukturi KAgF3


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

O Institutu | Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk | Rubrike | Arhiv