Slovensko English

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, imenik | Raziskovalni odseki
Direktorjeva pisarna | Znanstveni svet
Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk


2014-09-21 | Tiskane Novice IJS | Stiki z javnostjo

V001/IJS

IJS

Letno poročilo Instituta 2013 - Institute Annual Report 2013 -

slovensko | angleško

NOVICE

Martina Lorenzetti, sodelavka Odseka za nanostrukturne materiale, je na konferenci Evropskega združenja za biomateriale (European Society of Biomaterials) v Liverpoolu dobila prvo nagrado za predavanje, v katerem je predstavila merjenje površinskega naboja kot pripomoček za razumevanje bioloških interakcij kostnih vsadkov na osnovi titana. (Adsorpcijo proteinov je študirala z uporabo 2D PAGE-tehnike, ki jo je uvedel prof. Oliver Smithies.)


Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtni zbornici Slovenije je na letošnjem Mednarodnem obrtnem sejmu prejel srebrno priznanje Celjskega sejma. Izredno uspešen je bil tudi Institut "Jožef Stefan" oz. Odseka za elektronsko keramiko in fiziko nizkih in srednjih energij. Slednji je predstavil napravo za lociranje žarkov gama 'aisense gama'.


Slika Prof. Oliver Smithies, prejemnik Nobelove nagrade leta 2007, je bil na obisku Instituta 9. in 10. septembra 2014. 10. septembra je v Veliki predavalnici Instituta imel predavanje z naslovom Odkod prihajajo ideje, v katerem je duhovito in navdihujoče predstavil svojo življenjsko pot znanstvenika in misleca - “Ne delajte zato, da bi zaslužili denar in da bi potem lahko kratek čas uživali; delajte to, kar vas veseli in boste uživali vse življenje.”


Slika Prof. dr. Danilo Suvorov, vodja Odseka za raziskave sodobnih materialov, je bil na sestanku Izvršnega odbora International Ceramic Federation - ICF v Pekingu izvoljen za predsednika tega največjega svetovnega keramičnega združenja za naslednje dveletno obdobje. ICF združuje več kot 50 držav članic in kontinentalnih asociacij (npr. European Ceramic Society, Asian Ceramic Society, American Ceramic Society) s skupno več kot 30.000 člani. Med najvažnejše dejavnosti ICF sodi pospeševanje mobilnosti raziskovalcev z uporabo različnih mehanizmov od sodelovanja pri organizaciji največjih strokovnih konferenc (serija International Ceramic Congress) do vrste znanstvenih delavnic in letnih šol ter dodeljevanja različnih finančnih spodbud.


Slika Liposomi, sferični lipidni nanomešički, v katerih notranjosti je dovolj prostora za majhne in velike molekule oz. za zdravilo ali diagnostično sredstvo, so se izkazali kot odlična osnova sistema za aktivno ciljanje. Tako so sodelavci Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo Instituta "Jožef Stefan" (doc. dr. Marko Fonovič, akad. prof. dr. Vito Turk, prof. ddr. Boris Turk, doc. dr. Olga Vasiljeva, Georgy Mikhaylov in dr. Matej Vizovišek) in Odseka za fiziko trdne snovi ( dr. Urška Mikac) razvili nov način dostave zdravil v tumorje, njihove rezultate raziskav pa je objavila tudi ena vodilnih revij Angewandte Chemie International Edition.


Slika Sodelavci Katedre za biokemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani dr. Miha Pavšič, doc. dr. Gregor Gunčar in prof. dr. Brigita Lenarčič, ki je tudi sodelavka odseka B1 Instituta “Jožef Stefan”, so v sodelovanju s prof. dr. Kristino Djinović Carugo z Univerze na Dunaju v ugledni reviji Nature Communications objavili članek "Crystal structure and its bearing towards an understanding of key biological functions of EpCAM", v katerem so prvi predstavili eksperimentalno določeno strukturo epitelijske celične adhezijske molekule (EpCAM) in s tem s strukturnega vidika osvetlili biokemijske lastnosti in biološke funkcije tega pomembnega tumorskega označevalca. Med drugim so na podlagi strukture cis-dimera zunajceličnih delov EpCAM, ki nastane na površini iste celice, z računalniškim modeliranjem pripravili model trans-tetramerne medcelične enote, ki je po do sedaj znanih podatkih ključna za nastanek stabilnih adhezijskih medceličnih kontaktov in za sprožitev signaliziranja, povezanega s povečano celično proliferacijo.


Sodelavci Odseka za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« so poleg podjetij Mesi, Gigodesign in D-Labs ter Fakultete za elektrotehniko in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prispevali pomemben del pri razvoju produkta, ki se je uvrstil med deset finalistov prestižnega tekmovanja Qualcomm Tricorder XPRIZE izmed 300 prvotno prijavljenih skupin. Izraz »tricorder« je navdihnila znanstvenofantastična serija Zvezdne steze. Tekmovanje je pomembno zaradi nagrade v višini 10 milijonov dolarjev, še bolj pa zato, ker skuša revolucionalizirati področje domačega zdravstva. Sistem z uporabo pametnega algoritma, ki se izvaja na mobilni napravi, predlaga minimalno število invazivnih testov, ki so vključeni v obliki dodatnih modulov. Algoritem temelji na kombinaciji ekspertnega medicinskega znanja ter metod umetne inteligence. Tako denimo ob sumu na pljučno bolezen algoritem bolniku postavi nekaj fokusiranih vprašanj ter, če je sum upravičen, uporabnika napoti na uporabo modula z mikrofonom, ob sumu na krvno bolezen pa na krvni test.


Slika V septembru bo Institut “Jožef Stefan” obiskal prejemnik Nobelove nagrade 2007 prof. Oliver Smithies. Profesor Smithies je genetik, ki se je rodil v Angliji 1925. leta, vendar je naturaliziran ameriški državljan. Zaslužen je za uvedbo škroba kot medija za gelsko elektroforezo in za tehniko homologne rekombinacije transgene DNK z genomsko DNK, ki je veliko bolj zanesljiv način spreminjanja živalskih genomov glede na metode, ki so jih uporabljali pred tem. Na obisk inštituta prihaja na povabilo laboratorija za biofiziko, Odseka za fiziko trdne snovi - F5. Profesor Smithies bo imel predavanje z naslovom "Where do ideas come from", in sicer v veliki predavalnici inštituta 10. septembra.


Na svoji seji 21. avgusta 2014 je KOsRIS (Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije) sprejel sklep, da pošlje javno pismo bodočemu mandatarju dr. Miru Cerarju, v katerem z razočaranjem ugotavlja, da sta bila v zadnjih mesecih pred volitvami in po njih znanost in tehnološki razvoj povsem marginalizirana. Takšno ravnanje je v nasprotju s sodobnimi razvojnimi smernicami EU in drugih delov razvitega sveta, ki svoj razvoj temeljijo na inovativnosti in raziskovanju. Poleg tega je bila tako neupravičeno spregledana Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije - RISS, ki kot edini široko podprti strateški razvojni dokument ponuja konkretne in daljnosežne aktivnosti in rešitve. KOsRIS se zavzema za ustanovitev samostojnega ministrstva za Visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, saj pretekle reorganizacije tega resorja niso prispevale niti k ustreznemu povezovanju med zanostjo in gospodarstvom niti k pričakovani racionalizaciji.


Sodelavca Odseka za biotehnologijo (B-3) Aleš Berlec in Borut Štrukelj sta skupaj s sodelavci s Fakultete za farmacijo (Mojca Lunder, Matjaž Ravnikar) in podjetjem Labena pridobila patent ameriškega patentnega urada za tehnologijo priprave rekombinantnih mlečnokislinskih bakterij s sposobnostjo vezave vnetnega citokina TNFα z namenom zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni (US 8,754,198 B2).


Dne 11. avgusta 2014 se je direktor Instituta “Jožef Stefan” prof. dr. Jadran Lenarčič srečal s predsednikom Obrtne zbornice Slovenije g. Brankom Mehom in sodelavci. Glavna tema pogovorov je bilo nadaljnje poglabljanje sodelovanja predvsem s ciljem, da bi Institut še učinkoviteje pomagal obrtnikom in majhnim podjetnikom pri tehnološkem razvoju in izobraževanju. Ustanovi sta pred več kot desetimi leti že podpisali pogodbo o sodelovanju, ki poteka vzorno, vendar bi ga bilo mogoče, kot je bilo ugotovljeno, še razširiti in poglobiti.


Slika Dne 1. septembra 2014 bo na povabilo direktorja Institut “Jožef Stefan” obiskal rektor Univerze na Dunaju prof. dr. Heinz W. Engl. Prof. Engl, ki je rektor dunajske univerze od leta 2011, je po izobrazbi matematik, znanstveno pa se je ukvarjal predvsem z uporabno matematiko, t. i. industrijsko matematiko. Je avtor mnogih znanstvenih člankov in knjig. O dunajski univerzi bo predaval ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta. Fizik Jožef Stefan, ki je dal našemu inštitutu ime, je bil med najbolj slavnimi profesorji Univerze na Dunaju v njeni zelo bogati zgodovini. Vabljeni!


Slika Prof. Slobodan Žumer, sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi F-5 Instituta "Jožef Stefan" in redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je dobil izjemno ugledno nagrado s področja znanosti o tekočih kristalih Honored member of the International Liquid Crystal Society. Nagrado podeljuje mednarodno združenje International Liquid Crystal Society samo tistim znanstvenikom in znanstvenicam, ki so v svetovnem merilu dosegli izjemne uspehe na področju fizike, kemije ali tehnologije tekočih kristalov. Profesorju Žumru je bilo častno članstvo podeljeno 2. julija 2014 na »25th International Liquid Crystal Conference« v Dublinu, in sicer za več kot štiri desetletja pionirskega in izjemno plodnega dela na področju tekočih kristalov, kar ga uvršča med utemeljitelje fizike tekočih kristalov. Čestitamo!

V SLIKI

Tiskane novice IJS


DNEVI JOŽEFA
STEFANA 2014

Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek
Utrinek

Utrinek
Utrinek

OBJAVE


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z
INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2014/2015 vpis na doktorski in magistrski študij
RAZPIS


KOLOKVIJI

Institut »Jožef Stefan« že dolgo vrsto let organizira predavanja najuglednejših tujih in domačih raziskovalcev v seriji z nazivom Kolokvij IJS.


ZAPOSLITVE


SPOROČILA

9. avgust 2013 - Sporočilo o manjšem požaru v K9 - izjava

20. junij 2012 - Izjava za javnost Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan" - izjava

23. april 2012 - Izjava za javnost Znanstvenega sveta Instituta "Jožef Stefan" - izjava


NAPOVEDNIK


DOSEŽKI 2013

podrobno

- Prozorne in prevodne plasti ZnO

- Znanstvena monografija Minerals of the mercury ore deposit Idria

- Našli nov slovenski meteorit (Meteorit Jezersko)

- Feromagnetizem v suspenziji magnetnih nanoploščic v tekočem kristalu

- Zmaga na svetovnem prvenstvu v prepoznavanju aktivnosti

- Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev železovega oksida in priprava nanokompozitov za zdravljenje raka z magnetno hipertermijo

- Magneto-električni kompoziti

- Samočistilna prevleka za bombažne tkanine

- iDiversiNews

- Atlas slovenske znanosti

- Transkripcija in prevajanje video predavanj

- Nobelova nagrada podeljena Englertu in Higgsu

- Originalni način zaviranja pridobitve odpornosti na antibiotike pri bakterijah

- Encim fosfolipaza A2 pospešuje rast rakastih celic

- Sistem za upravljanje Li-ionskega baterijskega sklada

- Platforma za spremljanje obrabe procesne opreme

- Orodje za izbiro najvplivnejših spremenjljivk/parametrov v industrijskih procesih

- Aktivna strokovna podpora Luki Koper pri uvajanju trajnostnih energetskih rešitev – trajnostna preobrazba v zeleno pristanišče

- Pomembne aktivnosti pri projektih STORK in eSENS

- Platforma za sodelovanje v bodočem internetu

- Vloga proteina FUS pri nevrodegenerativnih boleznih

- Peroralno cepivo proti hepatitisu A

- Perspektiva: coulonske tekočine - šibka sklopitev, močna sklopitev, vmes in onkraj

- Spektroskopski signali trdovratnih kvazidelcev v slabih kovinah

- Dokaz obstoja stanja X(3872) pri simulaciji sipanja DD* na mreži

- LTCC - Keramika z nizko temperaturo žganja

- Piezoelektrične strukture za ultrazvočne preiskave v medicini

- Debele plasti okolju prijazne piezoelektrične keramike na osnovi alkalijskih niobatov

- Robotsko učenje s posnemanjem demonstriranih sil in navorov pri montažnih operacijah

- Simulator planetarnega habitata

- Izbruhi plazme v pulznem naprševanju pri velikih močeh

- Strukturna analiza defektov v trdih prevlekah

- Nanostrukturiran keramični prah Al2O3

- Protikorozijska zaščita s hibridnimi prevlekami

- Aerobna oksidacija alkoholov z uporabo nekovinskega katalitskega sistema

- Nova metoda za računsko napovedovanje funkcij proteinov

- Analiza spletnih novic prodira v finančno industrijo

- Metoda NoiseRank omogoča odkrivanje anomalij v podatkih

- Simulacije dvofaznih tokov z natančnim sledenjem medfaznih površin

- Simulacija hlajenja v fuzijskem reaktorju s turbulentnimi curki

- Simulacija naključnih temperaturnih polj pri turbulentnem mešanju tekočin

- Mobilni dietni vodnik

- Določitev izvora policikličnih aromatskih ogljikovodikov v okolju

- Kontaminirana okolja v kontekstu globalne masne bilance živega srebra

- Fluorouracil v okolju

- Hidrodinamska kavitacija kot metoda za čiščenje odpadnih vod

- Metoda za ločbo ionskih oblik kemoterapevtikov

- Prisotnost steroidnih estrogenov v okolju

- Perfluorido-kovinski anion v obliki kocke

- Nenavadno močna superizmenjalna antiferomagnetna interakcija v perovskitni kristalni strukturi KAgF3


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

O Institutu | Vabimo k sodelovanju | Vabimo na obisk | Rubrike | Arhiv