Page name: ARRSProjekti / 2017 / Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju

Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju


Nazaj na seznam za leto 2017


Oznaka in naziv projekta

J1-8156 - Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju
J1-8156 - Stable isotopes in the study of the impact of increasing CO2 levels on C and Hg cycling in coastal waters

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Sirs-logo.jpg eccsel-logo.png IAEA-logo.jpg TC INT7019: Supporting a Global Ocean Acidification Observing Network towards Increased Involvement of Developing States

Picture

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Nives Ogrinc

Institut »Jožef Stefan«
Nives Ogrinc
Milena Horvat
David Kocman
Marko Štrok
Ingrid Falnoga
Doris Potočnik
Katarina Vogel Mikuš

Nacionalni inštitut za biologijo Morska biološka postaja
Jadran Faganeli
Nives Kovač
Vladimir Malačič
Katja Klun

IOS, Inštitut za okolje in senzorje
Aleksandra Lobnik
Andreja Gutmaher
Aljoša Košak
Matejka Turel
Polonca Nedeljko

Vsebinski opis projekta

http://www.environment.si/en/projects/j1-8156/

V okviru predlaganega projekta bomo z uporabo stabilnih izotopov, kot naravnih sledilcev, ovrednotili procese in izvore C in Hg v povezavi z naraščanjem vpliva tople grede v obalnem morskem ekosistemu. Kombinirana uporaba molekularnih in multi-izotopskih tehnik C in Hg je v velikem vzponu in odpira nove dimenzije proučevanja njihovih izvorov in ponorov v okolju. Študirali bomo anorganske in organske tokove C v Tržaškem zalivu (severni Jadran) kot primeru obremenjenga obalnega morja. Rezultate bomo nadalje integrirali v nastajajočo globalno mrežo opazovalnih sistemov (Global Ocean Acidification Observing Network - GOA-ON). Tako bomo zagotovili celovit nabor podatkov o karbonatnem ravnotežju in zalogah organskega ogljika, ki bodo osnova za ovrednotenje procesov in njihovih vplivov na zakisanje obalnega morja. V okviru projekta bomo razvili in uporabili optični senzor (optode) za merjenje parcialnega tlaka CO2 (pCO2) v morju, ki bo omogočil kontinuirane meritve in s tem omogočili boljše spremljanje sprememb. Nadalje bomo eksperimentalno testirali (mezokozmos) uporabo stabilnih izotopov pri določanju vpliva različenega izvora (naravni, antropogeni) CO2 na kroženje anorganskega in organskega C v bioloških sistemih (fitoplankton). Senzorske tehnologije in uporaba stabilnih izotopov C za identifikacijo izvora CO2 predstavljata tudi možno uporabo za odkrivanje uhajanja CO2 iz podmorskih lokacij, kjer se shranjuje atmosferski CO2 (Carbon Capture Storage sites - CCS). Določitev izotopske sestave Hg in uporaba molekularno-specifičnih izotopskih analiz (CSIA) C v MeHg z uporabo novih tehnik, ki predstavljata state-of-the-art v znanosti o okolju, sta glavna poudarka raziskav Hg. Pričakujemo, da bodo ti izsledki zagotovili boljše razumevanje zapletenih mehanizmov, ki uravnavajo procese nastajanja strupenih oblik Hg v okolju in njihov prenos v prehranjevalne verige, kar predstavlja inovativni doprinos predlagane študije. Rezultati projekta bodo tako predstavljali pomembno znanstveno podlago za bodoče načrtovanje gospodarjenja z morjem in prilagajanju podnebnim spremembam v prihodnosti.

Projekt združuje izkušnje dveh javnih raziskovalnih inštitucij in MSP v Sloveniji in štirih vrhunskih mednarodnih partnerjev iz Italije (OGS, Univerza v Trstu), Francije (GET, Toulouse) in Kanade (Univerza v Trentu). V raziskave bodo vključeni tudi mladi raziskovalci, kar bo edinstvena priložnost za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, hkrati pa bo zagotovilo odlično podlago za njihovo kariero. Intenzivno povezovanje s konzorciji projektov EU, ki se trenutno izvajajo, bo zagotovilo podlago za nadaljnje izkoriščanje rezultatov.

Faze projekta

Faze

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih