Ime strani: ARRSProjekti / 2017 / Ovrednotenje obsega plazemskih parametrov, ki so primerni za nanostrukturiranje polimerov na industrijskem nivoju

Ovrednotenje obsega plazemskih parametrov, ki so primerni za nanostrukturiranje polimerov na industrijskem nivoju


Nazaj na seznam za leto 2017


Oznaka in naziv projekta

L2-8179 - Ovrednotenje obsega plazemskih parametrov, ki so primerni za nanostrukturiranje polimerov na industrijskem nivoju
L2-8179 - Evaluation of the range of plasma parameters suitable for nanostructuring of polymers on industrial scale

Logotipi ARRS in drugih financerjev

© Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektna skupina

Vodja projekta: prof. dr. Miran Mozetič

Vsebinski opis projekta

Določili bomo območje plazemskih parametrov primernih za nanostrukturiranje polimerov, ki jih uporablja naš industrijski partner in sofinancer projekta. Raziskovali bomo možnost prenosa optimalnih plazemskih parametrov na velike industrijske reaktorje (velike nekaj kubičnih metrov) za nadgradnjo procesa za serijsko obdelavo polimerov v proizvodnji. V drugem delovnem sklopu bomo preučevali možnost za hitro (nekaj sekundno) realizacijo nano-strukturiranja polimerov, ki bo primerno za kontinuirano proizvodnjo. Rezultati projekta bodo omogočili industrijskemu partnerju, da bo dosegel zelo konkurenčen položaj v svetovnem trgu.

Faze projekta

DS1: Eksperimenti v majhnem plazemskem reaktorju za določitev optimalnih plazemskih parametrov za nanostrukturiranje in funkcionalizacijo izbranih polimerov (1. – 15. mesec).

DS2: Ocena zmožnosti za nadgradnjo pogojev iz DS1 na velike plazemske reaktorje, velike več kubičnih metrov (16. – 28. mesec)

DS3: Ocena zmožnosti za konstrukcijo reaktorja (s plazemskimi parametri določenimi v DS1) primernem za obdelavo tridimenzionalnih polimernih komponent z dimenzijami nekaj 10 cm (16. – 28. mesec)

DS4: Eksperimenti v velikem reaktorju za potrditev primernega postopka površinske obdelave polimernih komponent ali pa izdelava srednje velikega plazemskega reaktorja za obdelavo v kontinuiranem režimu – odvisno od rezultatov iz DS2 in DS3 (29. – 36. mesec).

Bibliografske reference


Nazaj na seznam projektov po letih