Vabimo k sodelovanju

O Institutu
eNoviceIJS

Več o Institutu
Več o reaktorskem centru v Podgorici
Več o fiziku Jožefu Stefanu

VABILO K SODELOVANJU


VABIMO K SODELOVANJU

Institut in gospodarstvo
Kako podjetje naveže stik z Institutom
Mladi raziskovalci, štipendije

Direktorjeva pisarna
Raziskovalni odseki

CNT.jpg


Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Podlaga vrhunskemu raziskovalnemu in razvojnemu delu so vrhunski kadri ter sodelovanje in partnerstvo z organizacijami doma in v svetu.


INSTITUT IN GOSPODARSTVO

Podlaga so vrhunske raziskave
Delovanje Instituta se financira preko projektov, za katere se Institut poteguje na domačem in tujem trgu tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Največ projektov po številu in obsegu financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije. Sem spadajo predvsem raziskovalni programi, temeljni in aplikativni projekti, podoktorski projekti in projekti mladih raziskovalcev.

Skupni razvoj z gospodarstvom
Institut izvede tudi veliko razvojnih projektov za naročnike iz gospodarstva ter za različne domače in tuje uporabnike znanja in novih tehnologij.

Zaščita intelektualne lastnine
Posebno skrb namenjamo področju intelektualne lastnine. Zaščita intelektualne lastnine s patentom pa je, tako kot drugod po svetu, povezana s poslovnim interesom sodelujočega podjetja.


KAKO PODJETJE NAVEŽE STIK Z INSTITUTOM

Na Institutu verjamemo, da ne zadostuje le iz denarja ustvarjati znanje, temveč je ravno toliko pomembno iz znanja ustvarjati denar. Naša naloga je, da zaokrožimo to zanko, zato si prizadevamo odpreti naše raziskovalne laboratorije tako slovenskemu kot evropskemu gospodarstvu.

Prepričani smo, da je tehnološki razvoj dvosmerna cesta. Institut sam ne poseduje vsega znanja, ki bi ga lahko neka gospodarska družba takoj pretvorila v denar, tako znanje je lahko le v partnerstvu med Institutom in to družbo. Institut zatorej gradi kritično maso, potrebno za tehnološki razvoj, predvsem na povezavah z gospodarstvom in z drugimi raziskovalnimi ustanovami v Evropi in svetu.

Podjetja ter druge, ki želijo navezati stik z Institutom, vabimo, da pokličejo ali pa pošljejo elektronsko pošto v direktorjevo pisarno. Lahko pa tudi vzpostavijo povezavo z neposredno z raziskovalni odseki in centri Instituta.


MLADI RAZISKOVALCI, ŠTIPENDIJE

Profesorji Instituta sodelujejo na vseh slovenskih univerzah in na mnogih v tujini. Institut je ustanovil Univerzo v Novi Gorici ter Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana ter ima dogovor o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem v Kopru.

Mladi na Institutu pridobivajo znanje s sodelovanjem pri raziskovalnih projektih in ob mentorskem vodstvu mednarodno uveljavljenih raziskovalcev.

Mladi, ki se na Institutu izpopolnjujejo v doktorskem ali podoktorskem programu in se po končanem izpopolnjevanju želijo na Institutu tudi zaposliti, morajo del svojega izpopolnjevanja opraviti na ugledni raziskovalni ustanovi v tujini.

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: (01) 477 39 00, faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si