U4

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA - U4

Vodja finančno-računovodske službe


Glavni računovodja

 • mag. Frida Žlak, frida.zlak@ijs.si, glavna računovodkinja

  Telefon: (01) 477 32 55
  Soba: C186

Finančne analize

 • Marko Beketič, mag.posl.ved, marko.beketic@ijs.si , samostojni strok.delavec

  Telefon: (01) 477 36 42
  Soba: C173

Plače

 • Nataša Goševac, dipl.org., natasa.gosevac@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 37 20
  Soba: C192

  Tina Dokl, univ.dipl.soc.del., tina.dokl@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 95
  Soba: C192

Saldakonti kupcev

 • Tanja Debevec, dipl.upr.org., tanja.debevec@ijs.si, finančnica

  Telefon: (01) 477 36 27, 477 32 29
  Soba: C193

Saldakonti dobaviteljev

 • Katja Janževec, dipl.org.tur., katja.janzevec@ijs.si, samostojna strokovna delavka

  Telefon: (01) 477 33 02
  Soba: C193

Vodenje in poslovanje z bančnim računom

Osnovna sredstva

 • Nina Velič, nina.velic@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 29
  Soba: C184

Potni nalogi (tujina)

Kontiranje in knjiženje faktur

Materialno knjigovodstvo, zaključki, drobni inventar

Potni nalogi (SLO) in blagajna


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si