U4

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA - U4

Vodja finančno-računovodske službe


Glavni računovodja

 • mag. Frida Žlak, frida.zlak@ijs.si, glavna računovodkinja

  Telefon: (01) 477 32 55
  Soba: C186

Finančne analize

 • Marko Beketič, mag.posl.ved, marko.beketic@ijs.si , samostojni strok.delavec

  Telefon: (01) 477 36 42
  Soba: C173

Plače

 • Nataša Goševac, dipl.org., natasa.gosevac@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 37 20
  Soba: C192

  Tina Dokl, univ.dipl.soc.del., tina.dokl@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 95
  Soba: C192

  Pia Petrovčič, dipl.ekon., pia.petrovcic@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 21
  Soba: C192

Saldakonti kupcev in dobaviteljev

 • Katja Janževec, dipl.org.tur., katja.janzevec@ijs.si, samostojna strokovna delavka

  Telefon: (01) 477 33 02
  Soba: C193

  Mojca Denovnik, mojca.denovnik@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 36 27
  Soba: C193

Vodenje in poslovanje z bančnim računom

Osnovna sredstva

 • Nina Velič, nina.velic@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 29
  Soba: C184

Potni nalogi (tujina)

Kontiranje in knjiženje faktur

Materialno knjigovodstvo, zaključki, drobni inventar

Potni nalogi (SLO) in blagajna

 • Mojca Cof, mojca.cof@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 05
  Soba: C196

Potni nalogi (SLO) in blagajna, ARRS mladi raziskovalci

 • Milena Grošelj Ljepoja, dipl.upr.ved., milena.groselj@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 35 08
  Soba: C191

Prodaja na domačem trgu - NRP in projekti ministrstev

 • mag.Jadranka Petrovčič, jadranka.petrovcic@ijs.si, vodilna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 37 47
  Soba: C178

  Lidija Jarni, viš.uprav,del., lidija.jarni@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 28
  Soba: C188

Prodaja na domačem trgu - prodaja storitev na domačem trgu in fakturiranje

 • Jana Selan, jana.selan@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 45
  Soba: C142b

  Katja Ernestl, dipl.ekon., katja.ernestl@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 31
  Soba: C142b

  Damjana Nikovski, dipl.org.menedž., damjana.nikovski@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 54
  Soba: C142b


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si