U3

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

NABAVNA IN PRODAJNA SLUŽBA - U3
Iz nabavne in prodajne službe


Skladišče

 • Boris Bašnec, vodja skladišča
  boris.basnec@ijs.si
  Opis dela: vodenje splošnega, kovinskega in plinskega skladišča
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)496 387
  Soba: splošno skladišče

  Robert Beketič, strokovni delavec
  robert.beketic@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (041)743 263
  Soba: splošno skladišče

  Martin Pečar, strokovni delavec
  martin.pecar@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)518 486
  Soba: splošno skladišče

  Bojan Kastelic, strokovni delavec
  bojan.kastelic@ijs.si
  Opis dela: referent, hitra nabava preko skladišča
  Telefon: (01)477 3347, (01)477 3337, (041)642 105
  Soba: kovinsko skladišče

Osnovna sredstva

 • Rok Gorenčič, samostojni strokovni sodelavec
  rok.gorencic@ijs.si
  Opis dela: Evidenca osnovnih sredstev in nepremičnin
  Telefon: (01)477 3948, (031)357 503
  Soba: C149

Nabava na domačem trgu

 • Vodja nabave:

  Dejan Ratković, univ. dipl. ekon., samostojni strokovni sodelavec
  dejan.ratkovic@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, javni razpisi za JN
  Telefon: (01)477 3838
  Soba: C149

  Mojca Eržen, dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  mojca.erzen@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3310
  Soba: C149

  Mirjana Lesar, dipl. upr. org., samostojna strokovna sodelavka
  mirjana.lesar@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3326
  Soba: C148

  Danijela Raičković, projektna sodelavka
  danijela.raickovic@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3284
  Soba: C149

  Karmen Per, samostojna strokovna sodelavka
  karmen.per@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3727
  Soba: C149

  Nina Uran, samostojna strokovna delavka
  nina.uran@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3311
  Soba: C149

Nabava letalskih vozovnic, nabavne pogodbe

Nabava na mednarodnem trgu

 • Maja Tišler, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  maja.tisler@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3210
  Soba: C101

  Neža Kozina Garbajs, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna sodelavka
  neza.kozina@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3517
  Soba: C101

  Janja Novak, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  janja.novak@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3457
  Soba: C103

Prodaja na domačem trgu

 • Katja Ernestl, dipl. ekon., samostojna strokovna sodelavka
  katja.ernestl@ijs.si
  Opis dela: Prodaja storitev na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3331
  Soba: C142b

  Damjana Nikovski, dipl. org. menedž., samostojna strokovna sodelavka
  damjana.nikovski@ijs.si
  Opis dela: Prodaja storitev na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3331
  Soba: C142b

  Jana Selan, projektna sodelavka
  jana.selan@ijs.si
  Opis dela: Fakturiranje
  Telefon: (01)477 3345
  Soba: C142b

  Mag. Jadranka Petrovčič, vodilna strokovna sodelavka
  jadranka.petrovcic@ijs.si
  Opis dela: NRP in projekti ministrstev
  Telefon: (01)477 3747
  Soba: C178

  Lidija Jarni, viš. uprav. del., samostojna strokovna sodelavka
  lidija.jarni@ijs.si
  Opis dela: NRP in projekti ministrstev
  Telefon: (01)477 3228
  Soba: C188

  Janja Novak, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  janja.novak@ijs.si
  Opis dela: Projekti mladih raziskovalcev
  Telefon: (01)477 3457
  Soba: C142a


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si