U3

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

NABAVNA SLUŽBA - U3
Iz nabavne službe

Spletne strani nabavne službe

 • Vodja nabavne službe
  Dejan Ratković, univ. dipl. ekon., dejan.ratkovic@ijs.si
  Telefon: (01)477 3838
  Soba: C169


Nabava na domačem trgu

 • Mojca Eržen, dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  mojca.erzen@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, izvajanje okvirnih sporazumov in javnih razpisov, likvidatura
  Telefon: (01)477 3310
  Soba: C148

  Anja Grmovšek, mag. prof. prim. knjiž. in mag. prof. slov., samostojna strokovna delavka
  Anja.Grmovsek@ijs.si
  letalske.karte@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, izvajanje okvirnega sporazuma za nabavo letalskih vozovnic v potniškem prometu, nabavo pisarniškega materiala, likvidatura, pogodbe
  Telefon: (01)477 3330
  Soba: C162

  Maja Hari, dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  Maja.Hari@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, likvidatura
  Telefon: (01)477 3072
  Soba: C162

  Mirjana Lesar, dipl. upr. org., samostojna strokovna delavka
  mirjana.lesar@ijs.si
  klime@ijs.si
  racunalniki@ijs.si
  pohistvo@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, izvajanje okvirni sporazumov za nabavo računalniške opreme, dobavo in vzdrževanje klimatskih naprav ter dobavo pisarniškega pohištva, likvidatura
  Telefon: (01)477 3326
  Soba: C148

  Karmen Per, projektna sodelavka
  karmen.per@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, likvidatura
  Telefon: (01)477 3727
  Soba: C149

  Danijela Raičković, samostojna strokovna delavka
  danijela.raickovic@ijs.si
  kemikalije@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, mobilna telefonija in izvajanje okvirnega sporazuma za nabavo kemikalij, likvidatura
  Telefon: (01)477 3284
  Soba: C149

  Nina Uran, samostojna strokovna delavka
  nina.uran@ijs.si
  laboratorijski-material@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, naročila za gostinske storitve, naročila za kotizacije in nočitve v okviru konferenc na domačem trgu, izvajanje okvirnega sporazuma za nabavo laboratorijskega materiala
  Telefon: (01)477 3311
  Soba: C149

Nabava na mednarodnem trgu

 • Maja Tišler, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  maja.tisler@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu, izvedba javnih razpisov, likvidatura
  Telefon: (01)477 3210
  Soba: C101

  Neža Kozina Garbajs, univ. dipl. ekon., vodilna strokovna sodelavka
  neza.kozina@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu, izvedba javnih razpisov, likvidatura
  Telefon: (01)477 3517
  Soba: C101

  Janja Novak, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  janja.novak@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu, izvedba javnih razpisov, likvidatura
  Telefon: (01)477 3457
  Soba: C103

Skladišče

 • Boris Bašnec, vodja skladišča
  boris.basnec@ijs.si
  Opis dela: vodenje splošnega, kovinskega in plinskega skladišča
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)496 387
  Soba: splošno skladišče

  Rok Gorenčič, projektni sodelavec
  rok.gorencic@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču, evidentiranje novih osnovnih sredstev
  Telefon: (01)477 3337, (031)357 503
  Soba: splošno skladišče

  Martin Pečar, strokovni delavec
  martin.pecar@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)518 486
  Soba: splošno skladišče

  Bojan Kastelic, strokovni delavec
  bojan.kastelic@ijs.si
  Opis dela: referent, hitra nabava preko skladišča
  Telefon: (01)477 3347, (01)477 3337, (041)642 105
  Soba: kovinsko skladišče


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si