U2

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Posamezne naloge poslovanja Instituta opravljajo enote, ki se glede na posamezna področja svoje dejavnosti organizirajo kot službe in servisi. Za opravljanje skupnih zadev na področju upravno-pravnih, kadrovskih, komercialnih, finančno-računovodskih in drugih administrativnih nalog se organizirajo službe. Za opravljanje zadev na področju vzdrževalnih in drugih tehničnih nalog se organizirajo servisi.

SEKRETARIAT - U2

Sekretarka Instituta


Sodelavci

 • Minka Ferfila, minka.ferfila@ijs.si,
  Opis dela: mladi raziskovalci, podiplomski študij mladih raziskovalcev, habilitacije
  Telefon: (01) 477 35 55
  Soba: C152

  Barbara Ida Gorjanc, univ. dipl. soc. kult. in prof. fil., barbara.gorjanc@ijs.si,
  Opis dela: zdravstvena zavarovanja, porodniški dopusti, poškodbe pri delu in zunaj dela, odsotnosti z dela
  Telefon: (01) 477 32 41
  Soba: C156

  Tanja Gosar, viš. uprav. del., tanja.gosar@ijs.si,
  Opis dela: sklepanje in prenehanje delovnih razmerij, zavarovanja sodelavcev v tujini, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, dopolnilno delovno razmerje, zdravniški pregledi
  Telefon: (01) 477 32 34
  Soba: C155

  Ana Marija Horvat, anamarija.horvat@ijs.si,
  Opis dela: varnost pri delu
  Telefon: (01) 477 31 04
  Soba: C154

  mag. Bojan Huzjan, bojan.huzjan@ijs.si, varnostni inženir
  Opis dela: varnost pri delu, požarna varnost, preventivni zdravstveni pregledi
  Telefon: (01) 588 52 27
  Soba: P7B

  Jože Matko, joze.matko@ijs.si, koordinator splošne varnosti
  Opis dela: koordinacija varnostne službe
  Telefon: (01) 477 37 85 ali 477 32 00
  Soba: 116

  Jožica Obrstar, dipl. upr. org., jozica.obrstar@ijs.si,
  Opis dela: arhiv IJS, študentski servis, nadurno delo, obvezna praksa, avtorske pogodbe, pogodbe o delu
  Telefon: (01) 477 37 00
  Soba: C156

  Rok Ponikvar, univ. dipl. org., rok.ponikvar@ijs.si,
  Opis dela: podaljšanje in urejanje delovnih razmerij, kadrovska evidenca
  Telefon: (01) 477 31 17
  Soba: C151

  Maja Rebolj, spec., maja.rebolj@ijs.si,
  Opis dela: razporeditve izvoljenih delavcev, javni poziv za mentorje mladih raziskovalcev, javni razpis za mlade raziskovalce, službena stanovanja za mlade raziskovalce, mladi raziskovalci iz gospodarstva, podiplomski študij sodelavcev
  Telefon: (01) 477 32 42
  Soba: C178

  Jerneja Renčelj, spec., jerneja.rencelj@ijs.si,
  Opis dela: napredovanja
  Telefon: (01)477 38 26
  Soba: C151

  Eva Tozon, eva.tozon@ijs.si,
  Opis dela: izvolitve raziskovalcev v nazive IJS
  Telefon: (01) 477 34 15
  Soba: 204

  Luka Virag, luka.virag@ijs.si,
  Opis dela: pravna podpora
  Telefon: (01) 477 34 41
  Soba: C194

  Nikolaja Vuletić, dipl. soc. del., nika.vuletic@ijs.si,
  Opis dela: delo za ZS, tujci (dovoljenje za začasno prebivanje, avtorske pogodbe in sporazumi o gostovanju ter sporazumi o štipendiranju za tujce, pridobitev davčnih številk, najemne pogodbe, garantna pisma), nagrade in priznanja, zapisničarka UOI
  Telefon: (01) 477 35 22
  Soba: C171

  Polona Vuletič, polona.vuletic@ijs.si,
  Opis dela: register ARRS, strokovno izpopolnjevanje v tujini, sofinanciranje Ad-Futura, dodiplomsko in podiplomsko štipendiranje IJS, dodiplomski študij sodelavcev, tečaji tujih jezikov, IAESTE-prakse na IJS, osmrtnice, najemne pogodbe
  Telefon: (01) 477 32 48
  Soba: C171


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si