SVPIS in drugo

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Za opravljanje nalog, ki so posebna strokovna podpora pri izvajanju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti Instituta, se lahko oblikujejo samostojne organizacijske enote pod pogojem, da je izvajanje podpornih dejavnosti pomembno za celoten Institut ali za širša področja raziskovalne, izobraževalne ali strokovne dejavnosti. Samostojne organizacijske enote se lahko oblikujejo tudi za opravljanje tehnične podpore izvajanja skupnih zadev, ki jih opravljajo službe.

1. SLUŽBA ZA VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM - SVPIS
2. SLUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI KEMIKALIJAMI - SROK
3. SLUŽBA ZA ZAGOTOVITEV IN KONTROLO KAKOVOSTI - QA
4. MREŽNI IN INFRASTRUKTURNI CENTER REAKTORJA - MICR


1. SLUŽBA ZA VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM - SVPIS

Spletne strani SVPIS
E-pošta: svpis@ijs.si
Faks: (01) 588 54 55

Vodja

 • mag. Matjaž Stepišnik, pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji
  Telefon: (01) 588 52 54
  Mobilni: 031 378 356
  Soba: P7A

Sodelavci

 • Thomas Breznik
  Telefon: (01) 588 53 96
  Mobilni: 041 354 749
  Soba: P1

  dr. Tinkara Bučar
  Telefon: (01) 588 52 07
  Soba: P3

  Tanja Murn
  Telefon: (01) 588 53 50
  Soba: F25

 • Nina Udir, tajnica
  Telefon: (01) 588 52 96
  Soba: P11


2. SLUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI KEMIKALIJAMI - SROK

Spletne strani SROK

Vodja

Sodelavec


3. SLUŽBA ZA ZAGOTOVITEV IN KONTROLO KAKOVOSTI - QA

Program in dokumenti QA


4. MREŽNI IN INFRASTRUKTURNI CENTER REAKTORJA - MICR

Spletne strani


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si