Publications and citations 2004-2007

Home

More about the Institute
More about the Institute's reactor centre
More about physicist Jožef Stefan

OBJAVE IN CITIRANOST 2004-2007

Kljub zelo očitnemu povečevanju obsega dela za naročnike v zadnjih treh letih ugotavljamo tudi ekstremno rast pokazateljev raziskovalne odličnosti.

Institut je od leta 2004 do leta 2007 povečal letno število znanstvenih objav v revijah, citiranih v World of Science, za 22,2 %. Število letnih citatov Instituta pa se je v teh treh letih povečalo celo za 60,6 %. Kljub takemu povečanju števila objav se je dvignil tudi povprečni faktor vpliva na posamezno objavo, in sicer za 8,5 %


Institute in numbers 2004-2007

Revenue 2004-2007
Revenue public service 2004-2007
Revenue market 2004-2007
Publications and citations 2004-2007
Research capacity 2004-2007Primerjava objav in citiranosti 2004-2007/Prihodek.jpg

J. Stefan Institute, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone: +386 1 477 39 00, Fax: +386 1 251 93 85
info@ijs.si