Mladi raziskovalci, štipendije / Desno

MLADI RAZISKOVALCI, ŠTIPENDIJE


VABILO

Vabimo dodiplomske in podiplomske študente, diplomante ter dijake, da se vključijo v raziskovalno in razvojno delo na Institutu. Zainteresirane prosimo, da navežejo stik neposredno z raziskovalnimi odseki ali centri

ali da pošljejo elektronsko pošto s svojimi osnovnimi podatki in navedbo področja, na katerem bi želeli sodelovati, na


MLADI RAZISKOVALCI

Mladi raziskovalci na Institutu so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo pri temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih ter so v času študija na Institutu v rednem delovnem razmerju. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Program mladih raziskovalcev, ki poteka že od leta 1985, je eden od instrumentov znanstvene politike ARRS, ki spodbuja razvoj človeških virov.KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Institut podeljuje kadrovske štipendije za dodiplomski in podiplomski študij ustreznih smeri domačim in tujim študentom.


NAGRADE IN PRIZNANJA

Institut "Jožef Stefan" podeljuje zlate znake Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved


ŠTUDIJ V TUJINI