Štipendije za študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

O Institutu
ijs.si/novice

Ljudje, kontakti, imenik
Informacije za obiskovalce
Mladi raziskovalci, štipendije

mps.jpg

Podjetja, soustanovitelji Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, podeljujejo štipendije za študij na področjih

  • Nanoznanost in nanotehnologije
  • Ekotehnologija
  • Novi mediji in e-znanost

Interesente za štipendije vabimo, da pošljete kratko elektronsko pošto na naslov

v kateri navedete glavne osebne podatke, naslov elektronske pošte, področje študija, zanimanja, izkušnje in želje.