Komunikacija / Promocija / Desno

PROMOCIJA TEHNOLOGIJE
Promocija Instituta poteka preko direktorjeve pisarne, kjer v ta namen deluje organizator odnosov z javnostmi, ki skrbi za organizacijo stikov direktorjeve pisarne z javnostmi ter za organizacijo dogodkov splošnega pomena na IJS in objave v zvezi z njimi.
Promocija tehnologije (ter posledično znanosti in Instituta) poteka v okviru projekta

Znanost in njene tehnološke dosežke z Instituta predstavljamo javnosti

  • s članki, intervjuji, oddajami na radiu in televiziji, ki jih organiziramo, izvedemo sami ali svetujemo pri njihovi izvedbi;

  • izdajamo različne brošure, povezane s tehnologijami in znanostjo na Institutu;

  • poskušamo vzpodbuditi skrb za definiranost in dosledno upoštevanje celostne grafične podobe Instituta;

  • snujemo in posodabljamo internetne strani za zunanje uporabnike, internetne novice;

  • osnovali smo in skrbimo za portal za obiske Instituta;

  • osnovali smo in skrbimo za portal tehnologij, ki jih obvladuje Institut;

  • vodimo prenos znanja v izobraževalne dejavnosti ter sodelovanje s šolstvom;

  • skrbimo za video vsebine za javne institutske prikazovalnike (žal prikazovalnikov še nimamo, predlog za izvedbo, imamo pa zbranega nekaj video in statičnega materiala);

  • organiziramo obiske Instituta, vzdržujemo sistem obiskov na Institutu ter izobražujemo raziskovalce, da bi dosegli zadovoljivo raven predstavitev posameznih odsekov med obiski Instituta.

Želimo si, da bi Institut premogel javni prostor za predstavitvene in tiste dogodke na Institutu, ki bi povezovali znanost z umetnostjo, ter poljudna predavanja.