Ime strani: Komunikacija / Promocija / Podoba

Celostna grafična podoba Instituta

Celostna podoba Instituta je delo prof. Marijana Gnamuša.

Nekaj komentarjev enega znanih slovenskih ustvarjalcev na področju dizajna glede upoštevanja celostne podobe.