Koledar prireditev

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Javna naročila, razpisi in objave
Prireditve
Informacije javnega značaja

Stefan.jpg

NAPOTKI
ZA ORGANIZACIJO PRIREDITEV NA INSTITUTU

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Napovednik dogodkov na Institutu - 48. teden leta 2021 (PDF)

Obvestila o dogodkih v naslednjem tednu zbiramo do petka do 14. ure na: ta.teden@ijs.si


RAZSTAVE V GALERIJI

Koledar prireditev/Slavec.jpg

NASLOV

Civilizacija, praznina, globina in tišina

AVTOR

Darko Slavec

KDAJ IN KJE

Ponedeljek, 8. november 2021, Galerija Instituta "Jožef Stefan"
Odprtja razstave zaradi zagotavljanja varnosti ne bo.
Razstava bo odprta do 6. decembra 2021.

VABILO

Vabilo na razstavo (PDF)

Če želite prejemati obvestila o razstavah po e-pošti, se lahko prijavite na: e-poštni seznam


Koledar prireditev/Huzjan.jpg

PRIREDITEV

Stalna razstava, postavljena v sklopu 50. obletnice reaktorja TRIGA in 8. trienala sodobne umetnosti - U3

NASLOV

Jedra

AVTOR

Ištvan Išt Huzjan

KJE

Forma viva - Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani

VABILO

Vabilo na odkritje umetniškega objekta (PDF)


SEMINARJI IN PREDAVANJA NA ODSEKIH

 • Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, B1
 • Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti, B2
 • Odsek za biotehnologijo, B3
 • Odsek za kompleksne snovi, F7
 • Odsek za nanostrukturne materiale, K7
 • Odsek za sintezo materialov, K8
 • Odsek za raziskave sodobnih materialov, K9
 • Odsek za sisteme in vodenje, E2
 • Odsek za komunikacijske sisteme, E6
 • Odsek za računalniške sisteme, E7
 • Odsek za tehnologije znanja, E8
 • Odsek za reaktorsko tehniko, R4
 • Center za prenos tehnologij in inovacij, CTT


KONFERENCE, TEČAJI, DELAVNICE, RAZPRAVE

IME DOGODKA:

14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (14th International Technology Transfer Conference, 14. ITTC)

ORGANIZATOR:

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT)

TERMIN:

7. in 8. oktober 2021

LOKACIJA:

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, Ljubljana

OPIS:

Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij je namenjena prenosu znanja in inovacij iz akademskega v poslovno okolje. Letošnja osrednja tema bo premostitev t.i. "doline smrti" ("How to survive the valley of death?") s spodbujanjem investitorjev za financiranje v že začetnih in sledečih fazah razvoja visokotehnoloških podjetij za njihov nemoten razvoj, na kakšen način vgraditi financiranje "Proof-of-Concept" (PoC) v nacionalni in lokalni inovacijski ekosistem ter kakšno vlogo (lahko) odigrajo pisarne za prenos tehnologij, javne raziskovalne organizacije, državni organi in gospodarstvo pri vzpostavljanju uspešne sheme PoC financiranja. Podjetni raziskovalci bodo svoje inovacije lahko predstavili mednarodni strokovni komisiji na tekmovanju za najboljšo inovacijo z javnih raziskovalnih organizacij, prav tako pa bosta že drugič zapored podeljeni prestižni nagradi "Svetovne organizacije intelektualno lastnino" (WIPO) podjetju in raziskovalcu ("WIPO IP Enterprise Trophy", "WIPO Medal for Inventors"). Priznani raziskovalci bodo predstavili svoje znanstveno-raziskovalno delo in projekte, ki so bili financirani z javnimi sredstvi in nemalokrat nudijo tudi možnosti uporabe v poslovni praksi podjetij, obenem pa bodo predstavitve vključevale tudi znanstvene prispevke o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini. Strokovnjaki s področja prenosa tehnologij in zaščite intelektualne lastnine bodo na konferenci predstavili svoje znanstvene prispevke. Za povezovanje podjetij in raziskovalcev bodo v dopoldanskem delu potekala vnaprej načrtovana dvostranska srečanja preko svetovnega spleta za navezovanje stikov z domačimi in tujimi partnerji za skupni razvoj, iskanje tehnoloških rešitev, prijave na razpise in druge oblike sodelovanja. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku v sklopu multikonference "Informacijska družba 2021" in je za udeležence brezplačna. Konferenca bo predvidoma potekala na Institutu "Jožef Stefan" z upoštevanjem takrat veljavnih epidemioloških razmer, medtem ko bodo dvostranska srečanja virtualna.

DODATNE INFORMACIJE in REGISTRACIJA:http://ittc.ijs.si/, tehnologije@ijs.si


STALNI DOGODKI

Koledar prireditev

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si