KTT / U9 Projekti / Sedanji / Desno

TEKOČI PROJEKTI PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJEprojekt

FTE

financer

delež

trajanje

Komunikacija tehnologije

0,35

IJS IN_00142

100 %

do 31. 12. 2008

Tehnološki transfer IJS

0,35

IJS IN_00143

100 %

do 31. 12. 2008

Ciklotron

0,35

IJS IN_00144

100 %

do 31. 12. 2008

Projekt IRC Slovenija

1,9

EC

50 %

do 31. 3. 2008

1,9

IJS (iz upravljanje in vodenje)

50 %

R4R

1

EC

100 %

do 31. 12. 2008

Nato RESCA

managment

NATO


Ne poteka več v okviru U9, ampak CT3:

projekt

FTE

financer

delež

trajanje

Projekt Boost IT

1

EC

100 %

do 31. 6. 2008