Jožef Stefan

Domov

Več o Institutu
Raziskovalna področja
Pogled v zgodovino Instituta
Fizik "Jožef Stefan"
Zlati znak Jožefa Stefana

Stefan.jpg

Upravni odbor Instituta obravnava in sprejema statut in druge splošne akte, program dela, letno in petletno poročilo, finančni načrt in zaključni račun, imenuje in razrešuje direktorja, daje soglasje k imenovanju vodilnih poslovodnih in raziskovalnih delavcev, obravnava pobude Znanstvenega sveta in o njih sklepa.

Upravni odbor sestavljajo vrhunski strokovnjaki iz znanosti, tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti s področij, ki so po stroki povezani z raziskovalno dejavnostjo Instituta. Mandat članov Upravnega odbora Instituta je štiri leta.

DomovInstitut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si

http://www.ijs.si/images/stefan-statue.gif

Jožef Stefan (1835--1893) was one of the most distinguished physicists of the nineteenth century. Born to Slovenian parents in Sveti Peter near Celovec (Klagenfurt, Austria), he graduated in mathematics and physics at the University of Vienna. He was also interested in poetry and published a number of Slovenian poems of his own. He taught physics at the Vienna University, was Director of the Physical Institute, Vice-President of the Vienna Academy of Sciences and member of several scientific institutions in Europe.

Among other things, he originated the law that the total radiation from a black body is proportional to the 4th power of its absolute temperature, derived later theoretically by Ludwig Boltzmann and hence known as the Stefan Boltzmann law ( j = σ T4 ).