Ime strani: Gostovanje strežnikov

Gostovanje strežnikov

Center za mrežno infrastrukturo omogoča gostovanje (kolokacijo) strežnikov v primeru, da odseki nimajo ustreznih lastnih kapacitet, npr. primernega ali ustrezno hlajenega prostora ali ustrezne mrežne povezave.

Strežniki, storitve in vsebine na strežnikih morajo ustrezati merilom za uporabo omrežja IJS (glej Pravila dopustne uporabe) in morajo biti tehnično ustrezni. To vključuje pravočasno in ažurno posodabljanje nameščenega operacijskega sistema in programske opreme.

Zaradi možnosti varnostnega posredovanja mora biti operaterjem centra omogočen polni administratorski dostop. (Izvedba tega dostopa je glede na potrebe varnosti in zasebnosti lahko različna in se določi vnaprej.) V primeru kolokacije je upravitelj strežnika v celoti odgovoren za delovanje, vzdrževanje in varovanje strežnika ter varnostne kopije podatkov na strežniku.

Gostovanje strežnikov poteka po dogovoru in je odvisno od razpoložljivih kapacitet v računskem centru Centra za mrežno infrastrukturo. Prosimo, pošljite zahtevek na support@ijs.si.

Za potrebe gostovanja spletnih strani in spletišč glejte tudi:

= Vzdrževanje gostujočih strežnikov = Center za mrežno infrastrukturo po dogovoru tudi upravlja s strežniki in jih vzdržuje. Upravljanje s strežniki vključuje vzdrževanje strojne opreme, operacijskega sistema in programske opreme vključno z nadgradnjami, varnostnimi popravki, nazdorom, spremljanjem delovanja in varovanjem operacijskega sistema.

Pri tem je nekaj praktičnih omejitev:

  • Možnost vzdrževanja je odvisna od načina delovanja servisov in razpoložljivih kapacitet CMI (strojnih, logističnih, administratorskih itd.).
  • Nakup strojne in določanje programske opreme poteka po dogovoru. CMI tipično ne bo prevzel v upravljanje že nameščenega produkcijskega strežnika, saj mora biti strežnik usklajen z internimi praksami in vzdrževalnimi sistemi. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov tempo vzdrževanja (varnostne nadgradnje, večji posebi) načrtuje in določa operater, ne lastnik sistema.
  • CMI tudi ne prevzema odgovornosti za vaše storitve in ne sodeluje pri razvoju vaših aplikacij in storitev.

Natančna izvedba, želena razpoložljivost sistema, časi nadgrajevanja in način izdelave varnostnih kopij po dogovoru. Zahtevek za poizvedovanje pošljite na support@ijs.si.

Opozorilo. Center za mrežno infrastrukturo strežnike vzdržuje in upravlja po načelu praktičnih možnosti, kar pomeni, da ne moremo zagotavljati 24-urne podpore, kratke odzivnosti in takojšnje nadomestne opreme, vendar se trudimo za čim manj motenj v delovanju strežnikov in servisov. (Upoštevati morate, da bo v primeru morebitnega neljubega dogodka osebje CMI najprej poskrbelo za osrednje storitve IJS.)