Page name: Pravila dopustne uporabe

Pravila dopustne uporabe

Poleg splošnih pravil dopustne uporabe, ki veljajo za vse uporabnike slovenskega akademskega omrežja, morajo biti uporabniki klicnih linij in brezžičnega omrežja izrecno seznanjeni s temi pravili, zato želimo od njih podpisan dokument, iz katerega je razvidno, da so s temi pravili seznanjeni: IJS-AUP (pdf).

Ker je institutsko Računalniško omrežje vključeno v slovensko akademsko omrežje ARNES, veljajo tudi za nas pravila uporabe omrežja ARNES.

Najpomembnejše točke:

Za nedopustno uporabo omrežja ARNES se šteje:

 • omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam,
 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
 • oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 • uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju, ki take podatke zahtevajo pri uporabi,
 • uporaba tujih servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

ARNES si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na omrežju ARNES, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe tega omrežja. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do omrežja ARNES.