Ime strani: Uporabniške spletne strani

Uporabniške spletne strani

Na HTTP strežniku www.ijs.si so poleg skupnih dokumentov na razpolago tudi področja za posamezne uporabnike, do katerih je možen tudi dostop za pisanje in spreminjanje prek protokola WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning, Microsoft temu pravi Web folders). Za spreminjanje je potrebno uporabniško ime in geslo, ki ga lahko uporabniki dobijo na CMI, če to želijo. URL za uporabniška področja je oblike: http://www.ijs.si/~username/, velja tudi sinonim http://www.ijs.si/usr/username/. Ime strežnika www2.ijs.si je sedaj sinonim za www.ijs.si in ne kaže več na računalnik CATHY. Vsa področja [.WWW] uporabnikov z računalnika CATHY so bila prenesena na novi strežnik poleti 2005.

Mehanizem za pisalni dostop je WebDAV, ki ga podpirajo novejši web klienti in novejše inačice orodij za pisanje (authoring tools), tudi MS Internet Explorer, MS Office, FrontPage, Mozilla, Konqueror, Bluefish, ... Tule so našteta orodja, ki podpirajo WebDAV in nekaj splošnih informacij.

Komandnovrstični Unix/Linux webdav klient cadaver]:

 cadaver http://www.ijs.si/~username/

Mozilla/!SeaMonkey:

 Composer -> ... -> publish
  publishing address:       http://www.ijs.si/~username/
  HTTP address of your home page: http://www.ijs.si/~username/

KDE Konqueror:

 webdav://www.ijs.si/~username/

Quanta (web urejevalnik):

 (poklicana iz Konqueror-ja vrne popravljeni dokument nazaj na web)

Stari MS Internet Explorer temu pravi: Web Folders (WFS).

 Naredi se z 'Add Network Place Wizard',
 URL je: http://www.ijs.si/~username/

Strežnik sicer ne podpira FrontPage Server Extensions, vendar znajo novejše inačice programa FrontPage objavljati dokumente tudi prek standardnega W3C protokola WebDAV, tako da podpora za FrontPage Server Extensions na strežniku ni več potrebna.

V izogib nezaželenemu avtomatizmu v nekaterih MS programih za dostop prek WebDAV, ki uporabniškemu imenu prilepijo ime domene in obrnjeno poševnico, lahko po dogovoru pripravimo uporabniško ime oblike username@ijs.si namesto golega username. To vpliva le na avtorizacijo (vpis uporabniškega imena in gesla ob spreminjanju vsebine) in ne vpliva na obliko URLja za dostop, ki ostane http://www.ijs.si/~username/ .

Več o tem na: http://apacheworld.org/ty24/site.chapter13.html

Windows 10

Pod Windows 10 v programu File Explorer v levem delu izberemo This PC, na vrhu izberemo zavihek Computer in v zgornjem traku aktiviramo Map network drive. V tako odprtem oknu izberemo Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures. V tako odprtem čarovniku izberemo (dvoklik) Choose a custom network location in v polje vpišemo naslov WebDAV strežnika https://www.ijs.si/usr/<uporabniško-ime> . Odpre se okence Connecting to www.ijs.si, kjer v polji vpišemo svoje uporabniško ime in geslo. Za ime lokacije v naslednjem koraku vnesemo poljubno ime oziroma kar pustimo privzeto ime. Po končanju čarovnika s Finish, bo tako nastalo spletno področje na razpolago kot dodatna mapa, dostopna na primer s File Explorer ali s kakšnim drugim programom.