Ime strani: Domene: nabava in upravljanje

Domene: nabava in upravljanje

Potrebujete novo domeno za svoj projekt, dogodek ali kaj drugega?

Domene v okviru .ijs.si

Novo ime v domeni ijs.si naročite z obrazcem za ažuriranje podatkov o računalniku, vključenem v omrežje IJS. Tako zagotovljeno ime ne poteče in ni povezano z nikakršnimi stroški.

Domene zunaj .ijs.si

Kadar želite domensko ime, neodvisno od domenske hierarhije .ijs.si, je treba zakupiti domeno. Zakup je časovno omejen, treba pa je tudi plačati stroške registracije in zakupa.

Navodilo za izvedbo je preprosto: domene ne kupujte sami - zahtevek pošljite kot e-pošto na support@ijs.si.

Pravilno zakupljene domene lahko upravljamo s tehnično infrastrukturo IJS. Zagotovimo vam lahko podimena, poskrbimo za tehnične kontakte, samodejno podaljšamo domeno in na željo lahko tudi zagotovimo brezplačno javno veljavno elektronsko potrdilo SSL/TLS.

Za samostojno zakupljene domene vam ne moremo zagotoviti v omrežju IJS. Postopki prenosa so dolgotrajni, v nekaterih primerih tudi dragi.

Zakaj?

Na videz je nakup domene preprosto in lahko izvedljiv s spletnim formularjem ponudnika in službeno kreditno kartico odseka. Šele po nakupu želite uredite zahtevek za nabavo z nabavno službo.

Vendar ste s tem postali odgovorni za tehnično in finančno vzdrževanje domene. Poskrbeti boste morali za standardne kontaktne administratorske poštne naslove, sami si boste zagotavljali in plačevali elektronska potrdila za SSL/TLS ipd.

Če domeno kupite pri tujem registrarju, boste morebitne težave, če domena poteče ali pride do nenačrtovane menjave lastnika, reševali v pravnem domicilu registrarja.

Vsem tem težavam se lahko izognete tako, da domeno kupite v skladu s tehničnimi napotki: zahtevek pošljite kot e-pošto na support@ijs.si.

Tako opravljen zahtevek se tudi hitreje realizira, saj bo za samostojno nabavljene domena nabavna služba od vas zahtevala tehnično utemeljitev samostojne nabave.

Lokacije strežnikov v domeni

Ne glede na to, ali gre za domeno pod hierarhijo .ijs.si ali domeno zunaj nje, lahko strežnik postavite v omrežje IJS ali kamor koli drugam.

Center za mrežno infrastrukturo omogoča tudi gostovanje spletnih strani za odseke in projekte.