Ime strani: Gostovanje spletnih strani

Gostovanje spletnih strani za odseke in projekte

Poleg gostovanja uporabniških spletnih strani omogočamo tudi gostovanje za dinamčne strani na spletnem strežniku GNU/Linux (tudi LAMP: Linux, Apache, (My)SQL, P(PHP, Pyton, Perl,P^HRuby). Sistem teče v računskem centru IJS z ustrezno strojno podporo in širokopasovnim dostopom. Primeren je za odsečne strani, projektne skupine, mednarodne projekte ipd. Spletne strani morajo biti v skladu s Pravili dopustne uporabe omrežja IJS.

Spletna stran ima lahko ime znotraj domene .ijs.si ali tudi ime v drugačni domeni.

Kapacitete, razpoložljiva programska oprema in načini dostopa po dogovoru.

Za prijavo pošljite zahtevek za gostovanje na support@ijs.si.

Oglejte si še: